Numerologi

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Numerologi är föreställningen att den materiella världen och/eller medvetandet har en underliggande matematisk struktur, och om denna talstruktur kan exponeras så är det möjligt att få tillgång till dold information. Numerologi anses vara en pseudovetenskap men ingår i många religiösa trosföreställningar och har studerats sedan urminnes tid. Det finns många olika system för numerologisk tolkning. Ett exempel på numerologi som lever kvar i modern tid är att talet 13 medför olycka. Fredagen den 13:e är universellt ansedd som otursdag och många hotell har ingen 13:e våning utan går från våning 12 direkt till 14.


Pythagoras

Pythagoras hävdade att tal har olika betydelser och användningsområden. Tal kan användas för att kvantifiera saker på det materiella planet men att tal även har en kvalitativ innebörd som kan mäta "andliga värden". Pythagoras ansåg att alla tal vibrerar av andliga energier. Genom att översätta bokstäver till tal vibrerar bokstäverna av en andlig energi och så även ord. Genom att rätt förstå denna energis inre betydelse och korrekt tillämpad för det aktuella ändamålet kommer vi i direkt kontakt med Universums gudomliga plan för varje individ och situation. Vidare ansåg Pythagoras att människans exakta födelseögonblick påverkade personlighet och öde i livet beroende på vilken vibration eller ton universum hade just då.

Pythagoras menade att talen 1 till 9 representerar universella principer. På den personliga nivån, representerar talen 1 till 9 egenskaper, förmågor och händelser. Det innebär att alla tal måste reduceras till ental för att kunna tolkas. Detta görs genom att addera de enskilda siffrorna i ett tal tills dess att man får ett ental. Exempelvis talet 19 reduceras till entalet 1 enligt följande 1+9=10 och 1+0=1 medan talet 20 reduceras till entalet 2 eftersom 2+0=2.[1]

Runmagi

Vissa former av runmagi använder numerologiska tolkningar.

Judendom, Kabbala och det hebreiska språket

Rabbi Benjamin Blech, professor i Talmud vid Yeshiva University sedan 1966, menar att det i judendomen och det hebreiska språket vilar en mystik kring siffror, tolkningar, ord och begrepp. Blech är författare av boken The Secret of Hebrew Words (1993) där han förklarar den mystik som vilar i det skriva ordet i gamla judiska skrifter och innebörden av tolkningar. Precis som det i latin inte fanns några siffror så användes istället bokstäver som symboliserade antal och mängd. I latinet så skrevs exempelvis siffran tio med bokstaven X. Samma princip praktiseras i de gamla judiska skrifterna Torah och Talmud, där siffror skrivs med bokstäver. Den hebreiska bokstaven ו ("vav") symboliserar många saker, bland annat siffran 6 men även människa. Detta har föreslagits ligga till grund för siffran sex miljoner judar i Förintelsebegreppet.

Kristendom

Inom kristendomen anses talet 666 representera djävulen.

Asien och Kina

I stora delar av Asien har siffran 8 en speciell betydelse. Människor med siffran 8, till exempel om du är född den 8:e, anses ha stark intuition, är bra affärsmän och är ofta milda och ärliga i sina personligheter. Talet anses också bringa tur och välgång.[2]

Numerologer

Johannes Kepler ansåg att han hade avslöjat Guds geometriska plan för universum då han I maj 1597 publicerades boken "Mysterium cosmographicum".[3]

Referenser

  1. McCants, Glynis. Numerologi : Upptäck Vad Livet Har I Beredskap åt Dig. Malmö: Damm, 2006.
  2. Travel China Guide: Lucky Number 8
  3. http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=13155 "Tycho Brahes mustasch postumt vittne till mord?" av Lennart Breggren