Adam Gottlob Oehlenschläger

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Adam Gottlob Oehlenschläger.

Adam Gottlob Oehlenschläger född den 14 november år 1779 och avliden år 1850. Skald. Professor.

Han föddes på Vesterbo utanför Köpenhamn. Fadern, som hade rötter i Slesvig, arbetade som slottsförvaltare på Fredriksborg och organist i byn. Adam tillbringade sin barndom på slottet där han grundlade sin skaldegärning. Han provade i sin ungdom först på målarkonsten och skådespeleriet men övergick sedan till den bokliga världen. Hans första tryckta arbete, en vers med titeln ”Fanden tog ham”, utkom 1799. År 1801 utkom han med stycket ”den 2 April 1801”, tillägnat slaget på Kongedybet utanför Köpenhamn där danska sjöhjältar visade sina kraft mot engelsmännen.

Den nationalromantiska diktning som han skulle ägna sig åt stod snart inför ett genombrott.

Den första diktsamlingen utkom år 1803 och innehöll bl.a. Sankt Hans Aften-Spil, en poetisk skildring av folklivet. År 1807 utkom ”Nordiske Digte” med bl.a. sorgespelet ”Hakon Jarl” om den nordiska hedendomens tragiska fall.

År 1809 blev han professor i estetik vid Köpenhamns universitet. Samma år utkom ”Palnatoke”, 1810 kom ”Axel og Valborg” och 1812 den nordiska tragedin ”Starkodder”.

Hans snille kom att präglas av poetiska arbeten av stor nationell betydelse och han har jämförts med Goethe. Oehlenschläger visade sin storhet genom förnyelse av den danska lyriken och med sitt sinne för rytm.

Listan här nedan är ofullständig och avser i de flesta fallen endast den svenska utgivningen.

Bibliografi i urval

 • Palnatoke. (1809)
 • Axel och Walborg. (1811 översatt till svenska)
 • Aly och Gulhyndy. (1811)
 • Correggio. (1811)
 • Waulundurs saga. (1812 översatt till svenska)
 • Staerkodder. (1812)
 • Aerlighed varer laengst. (1813)
 • Röverborgen. (1814)
 • Helge. (1814)
 • Hagbart og Signe. (1815)
 • Frejas Alter. (1816)
 • Fostbrödrene. (1817)
 • Hakon Jarl den rike. (1817)
 • Hervar Saga.
 • Nordens gudar. (1819)
 • Erik og Abel. (1820)
 • Tordenskiold. (1821)
 • Rolf Krake.
 • Väringarna i Miklagård.
 • Langbarderne. (1830)
 • Dronning Margerethe. (1833)
 • Norgesreisen. (1834)
 • Nordiske oldsagn bearbeidede til almeenlaesning. (1840)
 • Gamle danske folkeviser. (1840)
 • Orvar Odds saga. (1841)
 • Erik Glipping.
 • Dina. (1843)
 • Landet fundet og forsvundet. Et nordiskt Heltespil. (1846)