Nationaldemokratische Partei Deutschlands

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Nationaldemokratische Partei Deutschlands
NPD.jpg
Namn Nationaldemokratische Partei Deutschlands
Ordförande
Frank Franz
Sekreterare
Chefer
{{{chefer}}}
Vice ordförande
{{{vice ordförande}}}
Grundat
1964
Upplöst
Mandat
Ideologi
Nationalism
Färg(er)
Röd, Vit och Svart
Huvudkontor
Adress
Partiorgan
Deutsche Stimme
Samarbetsorgan
Webbplats
http://www.npd.de/
NPD:s symbol.

Nationaldemokratische Partei Deutschlands (svenska: Tysklands nationaldemokratiska parti, NPD), är ett tyskt nationaldemokratiskt parti grundat år 1964. Det leds sedan den november 2014 av partiledaren Frank Franz och är det största nationalistiska partiet i Tyskland. NPDs ungdomsförbundet heter Junge Nationaldemokraten och kvinnoförbundet Ring Nationaler Frauen. NPD rönte stora framgångar i valet till Sachsens delstatsparlament i september 2004 då partiet tack vare ett unikt samarbete med DVU erhöll 9,2 % av rösterna vilket resulterade i 12 platser i parlamentet.

Historia

NPD skapades i Hannover, den 28 november år 1964 och var en sammanslagning av flertalet mindre nationalistiska organisationer. Friedrich Thielen, betongfabrikant och erfaren företagare valdes till NPDs förste partiledare, vilken hade som uttalat mål att skapa en stabil och välfungerande organisation innan man fokuserade på politiken. Trots detta fick man cirka 2 procent av rösterna i riksdagsvalet 1965. Redan året därpå, 1966 lyckades NPD ta sej in i 2 delstatsparlament, Hessen och Bayern. 1967 kom man även att få representanter valda till Rheinland-Pfalz, Niedersachsen och Schleswig-Holstein och man tillsatte även Adolf von Thadden som ny partiledare det året. 1968 kom man även in i Baden-Wurtenberg och hade därmed 61 ledamöter i 7 delstatsparlament och ett medlems antal 50 000 man starkt. Inför riksdagsvalet 1969 använde etablissemanget 5 miljoner D-Mark i skattemedel till att bekämpa NPD, bland annat genom att gratis bussa motdemonstranter till orter där NPD höll möten med omfattande våldsamheter som följd. I valet fick man officiellt 4,3 procent av rösterna medans rykten om omfattande valfusk florerade men blev aldrig undersökta. Partiet radikaliserades efter detta vilket skapade motsättningar inom organisationen och på årsmötet 1971 avgick Adolf von Thadden och som resultat av detta tappade partiet samtliga mandat och uppnådde endast 0,6 procent i riksdagsvalet 1972. Sedan dess har partiet haft svårt att nå framgångar mycket på grund av massivt skattefinansierat motstånd och infiltration från polismyndighet som uppdagats vid flertalet tillfällen.

På partidagarna den 13 november 2011 valdes Holger Apfel till ny partiledare och ersatte Udo Voigt som haft positionen sedan 1996.

Fempunktsplan

Kampanj Affisch

Inför valet 2009 lanserade NPD en handlingsplan med tillhörande valkampanj för repatriering av utländska medborgare levandes i Tyskland genom att skicka ett pressmeddelande till ett flertal politiker med invandrarbakgrund på olika platser i landet. Denna plan hade följande utformning.

  • 1. Skapandet av en nationell trygghetslag för skydd av arbetstillfällen

Arbetsförmedlingen får bara ge arbete till utlänningar ifall ingen tysk arbetssökande med samma kvalifikationer står till förfogande, och då endast under en begränsad tid. Företag som sysselsätter utlänningar måste deponera 25 procent av bruttolönen till en särskild kassa för socialt godtagbar repatriering av de anställda utlänningarna. Det får inte förekomma att företag gör vinst på billig utländsk arbetskraft och att denna arbetskraft senare såsom socialfall ligger folkhemmet till last. Lagstiftaren måste säkerställa att främmande arbetskraft alltid är dyrare än tysk.

  • 2. Skyndsamt utskiljande av de i Tyskland levande och sysselsatta utlänningar ur det tyska socialförsäkrings och pensionssystemet.

Nationaldemokratisk socialpolitik känner sig förpliktad gentemot de socialt svaga i vårt folk. Utlänningar skall därför utskiljas från det tyska socialförsäkrings och pensionssystemet. Den som inte har någon fordran på systemet har heller inget skäl att utan arbete upprätthålla sig i Tyskland. Intjänade förmåner möjliggör för utlänningar uppbyggandet av en egen tillvaro i sitt hemland och skyddar det tyska socialförsäkringssystemet för icke kalkylerbara följdkostnader. Grundsatsen, Tyska pengar för tyska uppgifter uppfylles därmed. Detaljer regleras vidare i förbundslagar.

  • 3. Strikt användande av en utlänningslag för uppehållsbegränsning

Utländska gäster, turister, studenter och liknande är självfallet välkomna i Tyskland, dock har utlänningar utan arbetstillstånd eller speciellt uppehållstillstånd att ofördröjligen lämna Tyskland efter högst 3 månaders vistelse. Nödvändiga lagar skall reglera en praktisk avvisning, som de berörda dessutom har att dela kostnaderna för.

  • 4. Utlänningar får inte förvärva fast egendom eller mark i Tyskland

Land och fast egendom är det tyska folkets oförytterliga egendom. Detta måste tagas in i en författning och lagligt regleras. Om utlänningar vill investera i Tyskland kan de förhyra eller arrendera önskat område.

  • 5. Styrkande av asylrätten

Vi nationaldemokrater kräver borttagandet av den så kallade asylrättsparagrafen art. 16a i grundlagen. Den världs unika rätten till asyl har inte bara fått en ofattbar omfattning, utan har också lett till en belastning av statsutgifterna i miljardstorlek. Vidare skall en lag reglera avvisandet av kriminella utlänningar. Förhållandet att strängare straff gäller i en asylsökandes hemland än motsvarande i Tyskland får i grunden inte stå i vägen för en avvisning.

Externa länkar