Kurt Himer

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Generalleutnant Kurt Himer, född den 21 december 1888, död den 4 april 1942 sedan han blev sårad den 26 mars, var en tysk officer i Heer under andra världskriget. Under fälttåget i Polen var han generalstabschef i Korps Kaupisch som hade till uppgift att erövra den polska hamnstaden Gdynia. Korps Kaupischs stab omorganiserades till Höheres Kommando z.b.V. XXXI med Himer som fortsatt generalstabschef. De planerade den tyska invasionen av Danmark och den 7 april 1940 reste Himer civilklädd till Köpenhamn där han mötte den tyske diplomaten Cecil von Renthe-Fink. Himer genomförde rekognosering i huvudstaden för att underlätta landstigningen där. Himer skötte därefter kapitulationsförhandlingarna med den danske kungen Christian X.

I september 1940 fick Himer befälet över 216. Infanterie-Division som var en ockupationsstyrka vid den franska kanalkusten. Våren 1941 lämnade han divisionen och blev istället tysk general över de ungerska arméstyrkorna. Efter fälttåget på Balkan använde han sitt diplomatiska kunnande till att få Ungern mer pro-tyskt.

Himer fick åter befälet över en infanteridivison, 46. Infanterie-Division, i september 1941. Divisionen ledde han under den tyska erövringen av Krim. De stannade sedan kvar på Kertjhalvön medan andra divisioner försökte erövra Sevastopol. I slutet av december landsteg sovjetiska styrkor på Krim och 46. Infanterie-Division riskerade att bli instängd på Kertj. Av denna anledning beordrade Himer tillsammans med kårbefälhavaren Hans Graf von Sponeck att genomföra en osanktionerad reträtt. Divisionen höll sedan ställningar på näset till Kertjhalvön och stod emot ett antal sovjetiska anfall de kommande månaderna. Den 26 mars 1942 träffades Himler av sovjetisk granateld och tvingades amputera ena benet. Himer avled en vecka senare på sjukhuset i Simferopol

Kommenderingar

Befordringar

Utmärkelser

Källor

Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget