Kronbruden

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Kronbruden är en opera i 4 akter av Ture Rangström med text av August Strindberg.

1909 nämnde han för Strindberg att kronbruden borde kunna bli ämne till en opera, vilket denne inte invände mot. Han frågade också om Strindberg kunde gå med på nödvändiga strykningar eller omskrivningar, vilket författaren, Strindberg, inte var glad åt. Resultatet blev att Rangström tonsatte de fyra första akterna ord för ord med en enda obetydlig ändring av en replik, en ändring som strindberg för övrigt godkände.

Musiken skrev Rangström på tre månader år 1915. Han lämnade in partituret till kungliga teatern, där det glömdes på en hylla. 1919 återfanns det, men uruppförandet ägde av olika skäl rum i Stuttgart.

Sången i kronbruden har för det mesta karaktär av ett slags talsång, enligt Rangström "musikaliskt fixerad deklamation". Ibland förekommer inslag av arioso(skönsång) i mera sluten form i vissa avsnitt av operan. Orkestern får med olika stämningsmålningar illustrera de olika scenerna. Den myckna talsången gör ibland verket något enformigt. Som helgjutet verki sitt slag, enhetligt, suggestivt och originellt står ändå kronbruden kanske oöverträffat bland svenska operaverk.

Operan anknyter organiskt till den säregna nordiska balladgenren som vi möter hos August Söderman, Peterson-Berger, Wilhelm Stenhammar och Hugo Alfven.

Extern länk