Karl Böttcher

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Generalleutnant Karl Böttcher, född den 25 oktober 1889, död den 9 februari 1975, var en tysk officer i Heer under andra världskriget.

Vid krigsutbrottet hade han en tjänst bakom fronten. Den 30 september 1939 utnämndes han till Artillerie-Kommandeur 104 (Arko 104). Han hade denna post under fälttåget i väst 1940. Därefter underställdes han och sin stab Marinebefehlshaber Kanalküste som bevakade kusten vid Engelska kanalen.

Hösten 1941 underställdes Arko 104 Panzergruppe Afrika. Böttcher ledde samma höst en Kampfgruppe och förlänades med riddarkorset. Den 1 december fick han befälet över 21. Panzer-Division sedan hans företrädare Johann von Ravenstein tillfångatagits av nya zeeländska styrkor. I mitten av februari 1942 lämnade han sin post på grund av sjukdom.

Efter ungefär nio månaders frånvaro återvände Böttcher i slutet av november 1942 till aktiv tjänst. Han fick befälet över 345. Infanterie-Division som skulle formeras. Snart kom dock förband ur divisionen att förflyttas till östfronten. Divisionen upplöstes den 1 mars 1943 och de kvarvarande förbanden användes till att återuppbygga 29. Infanterie-Division (mot.) i Frankrike. Han tjänstgjorde en kortare tid i dess formeringsstab innan han förflyttades till Armégrupp D. Där tjänstgjorde han även en kortare tid i Armeegruppe Felber innan han fick befälet över en av förbandets divisioner, 326. Infanterie-Division. Den 31 maj placerades han i befälsreserven.

Den 1 oktober 1943 blev Böttcher ansvarig för tillsynen av militärutbildningen inom Wehrkreis VIII, men redan den 12 oktober lämnade han denna tjänst och fick befälet över 347. Infanterie-Division som var stationerad vid den nederländska kusten. Två månader senare placerades han åter i befälsreserven.

Böttcher återvände åter till aktiv tjänst den 1 mars 1944 när han utnämndes till Höherer Artillerie-Kommandeur 305 (HArko 305) i 2. Panzerarmee som befann sig på Balkan. Han lämnade sin tjänst i mars 1945 men fortsatte att tjänstgöra inom 2. Panzerarmee som artillerigeneral. Vid krigsslutet gick Böttcher i västallierad krigsfångenskap och frisläpptes 1947.

Kommenderingar

Befordringar

Utmärkelser

Första världskriget

Andra världskriget

Källor

Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget