Jared Diamond

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Fil:Jared Diamond.jpg
Jared Diamond

Jared Diamond, född den 10 september 1937, judisk-amerikansk professor i geografi vid UCLA och professor i fysiologi vid UCLA School of Medicine. Diamonds mer kända verk är The Third Chimpanzee; Guns, Germs, and Steel; and Collapse samt ett antal populärvetenskapliga böcker om mänsklighetens evolution. Diamond sitter även i styrelsen för Amerikanska Världsnaturfonden och tidningen Skeptic Magazine samt som medlem i American Philosophical Society, American Academy of Arts and Sciences och National Academy of Sciences. Hans tes Vete, vapen och virus ligger till grund för teorin att den eurasiska civilisationen har haft fördel i de förutsättningar som finns i omgivningen. 2010 fick Diamond Kunskapspriset som internationell hederspristagare. Priset som instiftades av Nationalencyklopedin 2002 delades av kronprinsessan Victoria på Kunskapsgalan den 25 oktober 2010 i Blå hallen i Stockholms stadshus.[1]


Vete, vapen och virus

Diamond argumenterar för att den eurasiska civilisationen har haft fördel i de förutsättningar som finns i omgivningen, och inte intellekt eller moralmässig överlägsenhet. Begreppet Vete, vapen och virus, som är den svenska översättningen av boken Guns, Germs, and Steel, har idag blivit etablerat på akademisk nivå. Det handlar enligt Diamond om de förutsättningar som finns i omgivningen. Om det är god tillgång på mat kan en större befolkning försörjas. En stor befolkning leder till mer komplexa samhällen där invånarna specialiserar sig på olika områden. [2] Diamond menar att makt- och teknologiklyftorna mellan olika mänskliga samhällen inte beror på kulturella eller rasmässiga skillnader, utan snarare har sitt ursprung i miljömässiga skillnader som förstärks av återkoppling.

Raser är en myt - svenskar grupperas med afrikaner då genetisk forskning blir oviktig

I en välciterad artikel publicerad i Discover Magazine november 1994 skriver Diamond att mänskliga raser inte existerar. Beroende på hur man gör klassifikationer så kan det sydafrikanska folket xhosa ställas närmare svenskar än nigerianer. Italienare och greker står nära svarta afrikanska folk, och svenskar kan även placeras nära det nigerianska folket fulani, beroende på vilken metod vid klassificering som används.

Som argument framförs förekomsten av enzymet laktas som varierar mellan olika etniciteter. Fram till för ungefär 6000 år sedan förlorade alla vuxna människor laktas vid vuxen ålder eftersom det inte längre var nödvändigt då födan bestod av produkter som inte var framställda av mjölk. Efter en tid började dock vissa populationer inta mjölkbaserad föda, och utvecklade då förmågan att producera laktas även i vuxen ålder, vilket återspeglas bland nord- och centraleuropéer, araber, nordindier och vissa afrikanska folk såsom fulani-folket i västafrika. Därmed kan svenskar grupperas ihop med fulani-folket i en lactase-positive race. Övriga afrikanska folk, japaner, nordamerikanska indianer och därmed även laktosintoleranta kan klassas som tillhörandes en lactase-negative race. Även olika varianter av fingeravtryck kan gruppera människor helt olika, jämfört med andra metoder. Alltså, anser Diamond, saknar begreppet ras betydelse och man kan utesluta existensen av olika mänskliga raser och inte använda sig av en sådan indelning av vår art, oavsett vad moderna genetiska studier visar.[3]

Who are the Jews? - sefardiska och ashkenaziska judar är de bibliska judarna då genetisk forskning blir viktig

I en artikel publicerad i Natural History november 1993 ger Diamond stöd stöd för teorin att khazarerna konverterade till Judendomen, men avfärdar teorin att de är dagens ashkenaziska judar. Diamond pekar på det faktum att ashkenaziska judar ofta har ljus hy och blåa eller gröna ögon, egenskaper som liknar de öst- och centraleuropeiska folk da varit bosatta bland under en tid. Sefardiska judar uppvisar något annorlunda egenskaper med lite mörkare hy och mörkare hår, likvärdiga de folk i sydvästra Europa och nordafrika där de befunnit sig. Etiopiska och indiska judar å sin sida, har karakteristiska egenskaper liknande de folk där de har bott. Dessa variationer skulle då indikera att judar inte är en enhetlig etnisk grupp. Som exempel ges förekomsten av enzymet G6PD som är ovanligt bland ashkenaziska judar och östeuropeiska folk, men vanligt bland sefardiska judar och sydeuropéer. Olika blodtyper pekar på samma resultat.

Diamond menar att de ashkenaziska judarna mycket väl kan ha förlorat G6PD-genen sedan de invandrade till Europa efter fördrivningen från Palestina för snart 2000 år sedan, på samma sätt som södra afrikas befolkningar utvecklade den svarta hy de har idag. Detta skulle förklara avsaknaden av G6PD och bevisa att ashkenaziska judar inte har varken konverterat eller blandat sig med europeiska folk. Även studier av fingeravtryck visar att judar uppvisar skillnader gentemot de europeiska folken, vilket gör att man kan fastställa att skillnader faktiskt existerar, skillnader som är viktiga nog att forska kring och viktiga nog att fastställa. Diamonds slutsats är att sefardiska och ashkenaziska judar verkligen är ättlingar till de ursprungliga judarna vilket i förlängningen legitimerar anspråken på det land staten Israel idag befinner sig. Hur detta resonemang kan appliceras på etiopiska, jemenitiska och indiska judar är dock oklart.[4]

Kritik mot Diamonds resonemang

Diamonds reultat och slutsatser har varit föremål för skarp kritik. I sin bok Vete, vapen och virus menar Diamond att folken i Europa och Asien hade fördel i sin utveckling, rentav tur, i sin utveckling eftersom sädesslaget vete är lätt att odla och lagra, en faktor som underlättade överlevnad genom långsiktig plansering. Han har dock inte tagit hänsyn till 1) majs som kan torkas och bakas för lång hållbarhet 2) potatis som håller uppemot ett år i mörka och kalla utrymmen, 3) kassava som kan bakas till kakor, torkas och preserveras länge, 4) vildris som torkas och kan kokas när som helst - samtliga växter vanligt förekommande i Amerika. Potatisen är idag en viktig basföda i hela Europa, men kom hit först efter medeltiden och var därmed en produkt de europeiska folken klarade sig utan under tusentals år.

Geografiska förhållanden förs även fram som argument i Diamonds bok Vete, vapen och virus där han menar att den eurasiska kontinenten erbjöd enklare spridning av kunskap och varor eftersom den har en öst-västlig riktning, jämfört med Afrika och Amerika med sin nord-sydliga riktning. Det förklarar dock inte Out of Africa-teorin, en teori om att Afrika erbjöd de livsbetingelser som gjorde att arten människa uppstod. Om arten människa uppstod i Afrika så borde rimligtvis förhållandena varit allra bäst just där och därmed borde människan ha gjort störst framsteg i Afrika, har kritiker påpekat. Domesticerade djur såsom hästen erbjöd de eurasiska folken en fördel i sin utveckling, en fördel andra folk inte hade, enligt Diamond, vilket inte förklarar exempelvis det domesticerade lamadjuret i Amerika.

Även Diamonds argument kring mänskliga raser och etniciteter har mött hård kritik. Modern forskning visar exempelvis klara och tydliga skillnader mellan olika folks intelligens, men även andra egenskaper skiljer olika folk åt. Diamond menar dock att begreppet ras saknar betydelse och att genetisk forskning visar så stora likheter att det inte finns någon anledning till klassificering etniciteter mellan. Diamond har dock ägnat en hel del av sin tid åt att forska kring judar och vilka som kan antas vara de verkliga ättlingarna till de bibliska judarna. Detta har lett till massiv kritik som menar att Diamond hycklar i sin forskning eftersom alla andra folk än judar uppvisar sådana likheter att begrepp som ras och etnicitet är ovidkommande, medan det för Diamond är viktigt att veta vilka som är äkta judar.[5][6]

Utvalda citat

There are also practical reasons for interest in Jewish genes. The state of Israel has been going to much expense to support immigration and job retraining of Jews who were persecuted minorities in other countries. That immediately poses the problem of defining who is a Jew.


Once again races defined by body chemistry don't match races defined by skin color. Swedes belong with Fulani in the "lactase-positive race," while most African "blacks," Japanese, and American Indians belong in the "lactase-negative race".


Böcker

 • Avifauna of the Eastern Highlands of New Guinea - 1972
 • Ecology and Evolution of Communities - 1975
 • Birds of Karkar and Bagabag Islands - 1979
 • The Avifaunas of Rennell and Bellona Islands - 1984
 • Community Ecology - 1986
 • Birds of New Guinea - 1986
 • The Third Chimpanzee: The Evolution and Future of the Human Animal - 1992
 • Why is Sex Fun? The Evolution of Human Sexuality - 1997
 • Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies - 1997
 • The Birds of Northern Melanesia: Speciation, Ecology, & Biogeography - 2001
 • Guns, Germs, and Steel Reader's Companion - 2003
 • Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed - 2005
 • Natural Experiments of History - 2010

Publicerade artiklar

 • Island Biogeography and the Design of Natural Reserves, Theoretical Ecology: Principles and Applications, Blackwell Scientific Publications - 1976
 • Ethnic differences. Variation in human testis size, Nature april 1986
 • The Worst Mistake in the History of the Human Race, Discover magazine - maj 1987
 • Curse and Blessing of the Ghetto, Discover Magazine - mars 1991
 • Race Without Color, Discover magazine - november 1994
 • The Curse of QWERTY, Discover magazine - april 1997
 • Kinship With The Stars, Discover magazine - maj 1997
 • Japanese Roots, Discover magazine - juni 1998
 • What’s Your Consumption Factor?, New York Times - januari 2008
 • Vengeance is Ours, The New Yorker - april 2008

Priser och utmärkelser

 • Prize Fellowship in Physiology, Trinity College, Cambridge, England - 1961-1965
 • Lederle Medical Faculty Award -1968-1971
 • Distinguished Teaching Award, UCLA Medical Class - 1972
 • Distinguished Teaching Award, UCLA Medical Class - 1973
 • Distinguished Achievement Award, American Gastroenterological Association - 1975
 • Kaiser Permanente/Golden Apple Teaching Award - 1976
 • Nathaniel Bowditch Prize, American Physiological Society - 1976
 • American Ornithologists Union, elected fellow - 1978
 • Franklin L. Burr Award, National Geographic Society - 1979
 • MacArthur Foundation “Genius” Grant - 1985
 • Archie Carr Medal - 1989
 • MacArthur Foundation Fellow - 1990
 • Tanner Lecturer, University of Utah and many other endowed lectureships - 1992
 • Rhône-Poulenc Prize for Science Books for The Third Chimphanzee - 1992
 • Los Angeles Times Science Book Prize - 1992
 • Zoological Society of San Diego Conservation Medal - 1993
 • Skeptics Society, Randi Award - 1994
 • Honorary doctor of literature, Sejong University, Korea - 1995
 • Faculty Research Lecturer, UCLA - 1996
 • Phi Beta Kappa Science Book Prize for Guns, Germs and Steel - 1997
 • Pulitzer Prize for Guns, Germs and Steel - 1998
 • Elliott Coues Award, American Ornithologists' Union - 1998
 • California Book Awards, Gold Medal in nonfiction for Guns, Germs and Steel - 1998
 • Aventis Prize for Science Books for Guns, Germs and Steel - 1998
 • International Cosmos Prize - 1998
 • Lannan Literary Award for Nonfiction - 1999
 • National Medal of Science - 1999
 • Tyler Prize for Environmental Achievement - 2001
 • Lewis Thomas Prize for Writing about Science - 2002
 • Royal Society Prize for Science Books for Collapse - 2006
 • Dickson Prize in Science - 2006
 • Ph.D. Honoris Causa at the Katholieke Universiteit Leuven, Belgium - 2008

Referenser