Hans Bergen

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Generalleutnant Hans Bergen, född den 5 mars 1890, död den 17 februari 1957, var en tysk officer i Heer under andra världskriget.

Vid mobiliseringen den 26 augusti 1939 fick han befälet över ett infanteriregmente som han ledde under fälttåget i Polen. Efter fälttåget placerades han i befälsreserven och sårades i denna roll den 4 juni 1940västfronten. Efter konvalescens tjänstgjorde han i olika reservförband innan han i slutet av maj 1941 fick befälet över ett infanteriregemente. Han ledde detta regemente på den centrala delen av östfronten sedan den tyska invasionen, operation Barbarossa, inletts sommaren 1941. För sina insatser vid Nowgrod-Osowiec den 25 juni förlänades han en vecka senare med Anerkennungsurkunde des Oberbefehlshabers des Heeres. Den 9 juli förlänades Bergen även med riddarkorset.

I mitten av 1941 lämnade Bergen sitt regemente och placerades i befälsreserven. I januari 1942 blev Bergen divisionsbefälhavare när han fick befälet över 323. Infanterie-Division som hade bevaknings- och ockupationsuppgifter vid Engelska kanalen. Månaden efter kom order om att divisionen skulle förbereda sig inför en förflyttning till östfronten. I maj förflyttades han med sin division till den södra delen av östfronten där de inledningsvis var en reservdivision innan de i mitten av juli sattes in vid Voronezj. Där höll de sedan ställningar under hösten och den 5 november lämnade Bergen divisionen. Han fick samma dag befälet över 299. Infanterie-Division som stred i ungefär samma område.

Den 3 maj 1943 lämnade Bergen divisionen och fronten för att istället ta befälet över 390. Feldausbildungs-Division som bedrev frontnära utbildning på den centrala delen av östfronten. I slutet av juni 1944 påbörjade Bergens stab arbetet med att omorganisera divisionen till 390. Sicherungs-Division, något som formellt genomfördes den 18 juli och Bergen var fortsatt befälhavare. Vid denna tid genomförde de sovjetiska styrkorna sin sommaroffensiv, operation Bagration, och 390. Sicherungs-Division befann sig i Litauen. I oktober blev de instängda i Kurlandfickan och en månad senare upplöstes divisionen. Bergen placerades i befälsreserven och den 10 december fick han befälet över en reservdivision som mars sattes in i strider på västfronten. Den 29 mars gick Bergen i krigsfångenskap och frisläpptes 1947.

Kommenderingar

Befordringar

Utmärkelser

Första världskriget

  • Järnkorset av andra klass –
  • Järnkorset av första klass –
  • Kgl. Bayer. Prinz Regent Luitpold Jubiläums-Medaille
  • Kgl. Bayer. Militär-Verdienstorden IV. Klasse mit Schwertern
  • Kgl. Bayer. Militär-Verdienstorden IV. Klasse mit der Krone und Schwertern – 3 maj 1918
  • Såradmärke i svart
  • Hederskorset för frontsoldater –
  • Kgl. Ungar. Kriegs-Erinnerungs-Medaille mit Schwertern

Mellankrigstiden

Andra världskriget

Källor

Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget