Härad

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Härad var en gemensam indelningsenhet för rättsskipning, förvaltning och krigsväsen. Häradstingen var huvudorgan för häradet och leddes av häradshövdingen. Häradet är också det lägsta rätts- och förvaltningsinstansen inom ett landskap. Häradsindelningen anses ha varit genomförd i Sverige redan före mitten av 1300-talet. Häradet har sitt ursprung i Danmark, närmare bestämt på Fyn och Själland, där häradsindelningen till stor del, men inte alltid, motsvaras av naturliga bygdebildningar. På Jylland och i Skåne följer häradsdistriktens indelning inte naturliga bygdebildningar utan gränserna är dragna efter ett mera konstgjort mönster. Häradsindelningen kan således sägas vara en indelning genomförd på en administrativ väg.


Etymologisk förklaring

Ordet härad är tidigast känt från forndanska och sammansatt av de idag akutella orden här och råd. Det har från början haft betydelsen makt över här/folk. Ur denna betydelse har en mera konkret, territoriell betydelse utvecklats som ”bygd lydande under en hövding”. Ordet här har en mer krigisk betydelse. Ur ordet härad har utvecklats en allmän betydelse som ”bygd”, där ordet bygd också förekommer i en mängd ortnamn i Sverige.