Garm

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
För organisationen Garm, se: Garm

Garm är en mytologisk hund från nordisk tradition. Garm bevakade ingången till Hel, de dödas rike. Det berättas i Eddan att Garm och Tyr vid Ragnarök kommer att strida mot varandra, och bli varandras bane.

En av den indo-europeiska forskaren Georges Dumezils efterföljare, professor Bruce Lincoln, finner i boken Death, War, and Sacrifice att det tycks förekomma bestialiska hundar som vaktar portarna till dödsriket i ett antal indo-europeiska mytologier. Mest känd är kanske den grekiska varianten Kerberos, med tre huvuden och en orms eller drakes svans. Herakles hämtade som ett av sina tolv stordåd upp hunden till de levandes värld, vilket kanske ska tolkas som att han genom initiering övervann döden.

I den ursprungliga indo-europeiska versionen fanns det dock två hundar. Den ena var livets hund, som kunde återföra en död människa till livet, den andra var dödshunden som hämtade den som skulle dö. Hos armenierna kallades de exempelvis Spitak, den Vita, och Siaw, den Svarta. Indierna hade kung Yamas två hundar som fyllde en liknande funktion.

Lincoln studerar den germanska versionen av figuren mer noggrant. Dels finner han att Garmr, som “gnyr i Gnipahålan”, och kommer att slippa lös inför Ragnarök, är en sådan helvetes- eller dödshund. Han finner vidare att i den mindre kända sagan Fjolsvinnsmal finns det två hundar, precis som i Armenien eller Indien. Dessa hundar kunde mutas med offer eller kött till att släppa förbi den som hade ärenden i dödsriket, eventuellt kan detta tolkas som ett eko av tidig shamanism.

Han finner även att ordens ursprung (Garmr, Gifr, Ker i Kerberos) här står för hunger, och att det rör sig om dödens allomfattande hunger, och att våra förfäder valde hunden som en representant för dödsögonblicket (kanske eftersom hundar ofta åt kadaver på den tiden, kanske för att hunden i sin egenskap av tämjd varg stod mellan det mänskliga samhället och det djuriska).

Det finns betydande likheter mellan hundarna Garm, Fenrisulven, Hate och Skoll i nordisk mytologi.

Mjölnir.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Nordisk tradition