Eddan

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Den poetiska Eddan är en samling nordiska kväden och verser med gudomliga och mytologiska motiv. Dikterna anses tillkomna huvudsakligen under åren 800-1000, antagligen från västra Norge och Island.

Ursprungsförfattaren är okänd för alla dikterna, och dikterna har under lång tid återberättats muntligt. Dikttypen uppvisar många likheter med forngermansk poesi. Vad gäller motiven är de första dikterna gudadikter, följt av en grupp sagor om hjältar från folkvandringstiden, framför allt Sigurd Fafnesbane.

Utmärkande för diktningen i den poetiska eddan är allitteration, kenningar och omkväden. Många av dikterna är författade på versmåttet fornyrdislag, exempelvis Kvädet om Trym.

Solsången är tillkommen i en kristen kulturkrets, antagligen 1200-talets Norge och Den grönländska sången om Atle är skriven av norrmän boende på Grönland.

En bevarad handskrift, Codex Regius, med den poetiska eddan från sent 1200-tal, är nu återförd till Island. Den fanns tidigare på Det Kongelige Bibliotek i Köpenhamn. Det var den isländske biskopen Brynjolf Sveinsson som år 1643 fann diktverken på Island.

Innehåll

Här listas dikterna i den poetiska eddan. Dikternas ordning är efter hur de står i handskriften Codex Regius, men ordningen varierar något i olika översättningar. De svenska titlarna är ur Erik Brates översättning från 1913. Där titlarna i Björn Collinders översättning från 1957 skiljer sig markant från Brates titlar är även dessa angivna. Därtill står de isländska titlarna inom parentes.

Gudadikter

Hjältedikter

Hjältedikterna rör komplexet med Völsungasagan. I många översättningar förekommer partier från Völsungasagan för att fylla ut luckorna i berättelsen i handskriften Codex Regius.

Mjölnir.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Nordisk tradition

Andra dikter

Dessa dikter förekommer inte i handskriften Codex Regius.