Futurism

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Futurismen var ett italienskt konstnärsavantgarde under början av 1900-talet. Rörelsen hyllade det nya, och såg det gamla som negativt, både vad gällde politik och konst.

I Filippo Marinettis futuristiska manifest (1909) fick rörelsen en klar sammanfattning av sina idéer. Man hyllade kriget, farten, nationen, och den nya tekniken.

Bland mer kända futurister märks Filippo Marinetti, Carlo Carrà, Giacomo Balla, Umberto Boccioni, and Luigi Russolo. Bland undertecknarna av futuristiska manifestet fanns Benito Mussolini.

Ett antal av futuristerna hade sympatier för anarkism eller socialism. Rörelsen uppstog i den Italienska vänster. Kontroversiellt i denna vänster var dock ställningstagandena för krig och nationalism. Den samtida europeiska vänstern bekämpade då upprustningen inför det som skulle komma att bli första världskriget. Därmed var också en viktig linje i det som skulle utveklas till den italienska fascismen lagd.

Det fanns även en rysk futurism, dennas relation till sin italienska namne har varit föremål för diskussion. Den ryska futurismen hade en stark koppling till bolsjevismen.