Fritz Kühne

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Generalleutnant Fritz Kühne, född den 14 juni 1883, död den 5 april 1972, var en tysk officer i Heer under andra världskriget.

Han deltog i första världskriget och fortsatte efter kriget sin tjänstgöring inom krigsmakten. Efter att Tyskland remilitariserat Rhenlandet fick Kühne befälet över den nybildade 26. Infanterie-Division i Köln. I början av november 1938 pensionerades han från krigsmakten.

I samband med mobiliseringen den 26 augusti 1939 återinkallades Kühne i tjänst och fick befälet över den nybildade 253. Infanterie-Division som placerades i ställningar vid västfronten. Han ledde divisionen under fälttåget i väst 1940 och efter den franska kapitulationen som ockupationsstyrka. I mars 1941 lämnade han sitt befäl och fick istället befälet över 526. Infanterie-Division som inte var en fulltalig division utan ett förband bestående av två gränsskyddsregementen. De var stationerade i västra Tyskland och svarade för säkerheten vid den belgisk-nederländska gränsen. Divisionen upplöstes den 15 december 1941 och ersattes några dagar senare av Divisionsstab Aachen (Division Aachen) med Kühne som fortsatt befälhavare. Detta nya förband hade samma säkerhetsuppgifter som det tidigare. I slutet av september 1942 geomfördes en ny omorganisation, denna gång till Division Nr. 526. Kühne fortsatte leda divisionen som nu var utökad och bestod av ett antal ersättnings- och utbildningsförband. Den 15 mars 1944 placerades han i befälsreserven och pensionerades den 30 juni.

Kommenderingar

Befordringar

Utmärkelser

Första världskriget

 • Järnkorset av andra klass –
 • Järnkorset av första klass –
 • Ritterkreuz des Königlich Preußischen Hausordens von Hohenzollern mit Schwertern
 • Königlich Bayer. Militär-Verdienstorden IV. Klasse mit Schwertern
 • Ritterkreuz des 1. Klasse des Königlich Sächs. Albrechts-Orden mit Schwertern
 • Grossherzoglich Oldenburgisches Friedrich August-Kreuz II. Klasse
 • Grossherzoglich Oldenburgisches Friedrich August-Kreuz I. Klasse
 • Bremisches Hanseatenkreuz
 • Lübeckisches Hanseatenkreuz
 • k.u.k Österr. Militär-Verdienstkreuz III. Klasse mit der Kriegsdekoration
 • Türkischer Eiserner Halbmond
 • Hederskorset för frontsoldater –

Andra världskriget

Källor

Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget