Fritz-Hubert Gräser

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

General der Panzertruppe Fritz-Hubert Gräser (Graeser), född den 3 november 1888, död den 4 oktober 1960, var en tysk officer i Heer under andra världskriget.

Gräser var en veteran från första världskriget som 1920 lämnade krigsmakten. Den 1 maj 1934 återvände han, efter att efter att från 1932 arbetat inom krigsmakten utan formell titel, till krigsmakten och tjänstgjorde inom ett infanteriregemente. Han genomförde en repetitionsutbildning för återvändande officerare och fick den 1 oktober 1934 befälet över en infanteribataljon. Den 15 oktober 1935 bytte han tjänst och fick befälet över en nybildad kulsprutebataljon.

Gräser fick i samband med mobiliseringen den 26 augusti 1939 befälet över ett infanteriregemente som han ledde under fälttåget i Polen. De ryckte fram genom den polska korridoren och därefter söderut mot området väster om Warszawa. Han förflyttades i slutet av september tillsammans med sitt regemente till västfronten och lade sig i ställningar där. Han ledde regementet under fälttåget i väst 1940. Gräser förlänades den 19 juli med riddarkorset. Hösten 1940 motoriserades hans regemente och med Gräser som fortsatt befälhavare.

Efter den tyska invasionen av Sovjetunionen, operation Barbarossa, sommaren 1941 ledde Gräser sitt regemente i framryckningen på den norra delen av östfronten. Den 11 juli sårades han så svårt att han tvingades amputera det vänstra benet helt och det högra benets knä krossades.

Efter en långvarig konvalescens fick Gräser den 1 mars 1943 befälet över 3. Infanterie-Division (mot) som höll på att nybildas i Frankrike efter att originaldivisionen gått under i Stalingrad. I juni omorganiserades divisionen till 3. Panzergrenadier-Division med Gräser som fortsatt befälhavare. I mitten av juli förflyttades han med sin division till norra Italien. De stred i Italien och den 1 mars 1944 lämnade han sitt befäl. Den 26 juni förlänades Gräser för sina insatser i Italien med eklöven till sitt riddarkors.

Under sommaren gick Gräser en utbildning för generaler och den 28 juni 1944 fick han befälet över XXIV. Panzerkorps som stred på östfronten i närheten av bergskedjan Karpaterna. I augusti fick han istället befälet över XXXXVIII. Panzerkorps som stred vid floden Weichsel i Polen. För sin insats i försvarsstriderna väster om Baranow nämndes han den 9 september 1944 i Wehrmachtbericht. Den 21 september fick han befälet över 4. Panzerarmee som han ledde till krigsslutet. Den 8 maj 1945 förlänades Gräser med svärden till sitt riddarkors och samma dag gick han i västallierad krigsfångenskap. Han frisläpptes 1947.

Kommenderingar

Befordringar

Utmärkelser

Första världskriget

Andra världskriget

Wehrmachtbericht

9 september 1944

"Im Weichselbrückenkopf, westlich Baranow, haben die unter dem Oberbefehl des Generals der Panzertruppen Balck, und dem Befehl der Generale der Panzertruppen Breith und Gräser sowie des Generals der Infanterie Recknagel stehenden Truppen im vergangenen Monat den Durchbruch massierter sowjetischer Kräfte vereitelt und den feindlichen Brückenkopf durch erfolgreiche Gegenangriffe eingeengt."

Källor

Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget