Franz Sensfuss

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Generalleutnant Franz Sensfuss, född den 21 juni 1891, död den 11 mars 1976, var en tysk officer i Heer under andra världskriget. Vid krigsutbrottet 1939 hade han en tjänst som kommendant för de tyska befästningarna i området kring Küstrin i östra Tyskland. Under fälttåget i västs andra fas, Fall Rot, tjänstgjorde han som övergripande ingenjörstruppsbefälhavare på kårnivå. Efter fälttåget fick han befälet över en ingenjörsregementesstab. Han ledde staben fram till den 1 april 1941 då han blev övergripande ingenjörstruppsbefälhavare inom 11. Armee. I denna roll deltog han i den tyska invasionen av Sovjetunionen, operation Barbarossa, sommaren 1941 och ryckte fram på den södra delen av östfronten.

I december lämnade Sensfuss östfronten och blev han Festungs-Pionier-Kommandeur XVI i Norge. I denna roll ansvarade för de tyska befästningarna i mellersta Norge från sin stabsplats i Trondheim. Denna tjänst hade han i två år innan han i december 1943 genomgick en utbildning för blivande divisionsbefälhavare.

Den 1 mars 1944 fick Sensfuss för en knapp månad befälet över 21. Infanterie-Division som befann sig på östfronten och stred i Baltikum. Efter en tid i befälsreserven fick han den 1 maj befälet över 212. Infanterie-Division som stred i samma område. Den 22 augusti 1944 förlänades Sensfuss med riddarkorset. Divisionen utsattes i september för intensiva sovjetiska anfall norr om Olita i södra Litauen (rakt öster om Ostpreussen). Förlusterna blev så stora att divisionen upplöstes. Redan två dagar senare kom order om att 212. Volks-Grenadier-Division skulle bildas av resterna från divisionen med Sensfuss som fortsatt befälhavare. Efter formering sattes divisionen in på västfronten. Under Ardenneroffensiven stred de längst söderut av de anfallande tyska förbanden.

Vid slutet av kriget gick han i amerikansk krigsfångenskap och den 9 maj 1945 förlänades han med eklöven till sitt riddarkors.

Kommenderingar

Befordringar

Utmärkelser

Första världskriget

Andra världskriget

  • Järnkorset av andra klass –
  • Järnkorset av första klass –
  • Riddarkorset22 augusti 1944
    • Eklöven – 9 maj 1945 (nominerades den 14 mars 1945. Formellt inte godkänd, men har i efterhand godkänts av Föreningen för riddarkorsbärare (ty: Ordensgemeinschaft der Ritterkreuzträger des Eisernen Kreuzes e.V. (OdR))

Källor

Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget