Franz Boas

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Franz Boas.

Franz Uri Boas var en mycket inflytelserik och kontroversiell judisk-amerikansk antropolog.

Biografi

Franz Uri Boas (1858-1942), föddes den 9 juli 1858 i den tyska staden Minden, Preussen. Franz Boas räknas som grundläggaren av den kulturrelativistiska och kulturcentrerade skolan inom amerikansk antropologi, en skola som kom att dominera 1900-talet. Boas växte upp i en liberal judisk familj och hans föräldrar var inspirerade av 1848-andan efter den misslyckade sociala revolutionen. Boas doktorerade för första gången i fysik vid Kiel Universitet 1881 och han emigrerade till USA år 1887. Franz Boas dog senare i New York den 22 december 1942.

Ideologiskt var Franz Boas en livslång sympatisör av marxismen och precis som hans lärare Adolf Bastian var han starkt fientlig till vissa synsätt som hävdades ha stöd av evolutionsläran. Boas undervisade en kader av studenter varav många kom att bli inflytelserika inom arbetet att omdirigera amerikansk antropologi i en ny riktning mot egalitarism, extrem miljödeterminism, och förnekande av människoraser, där bland andra Margaret Mead hör till bland de mest långtgående miljödeterministerna.

Myntade begreppet "rasism".

Skallform och miljö

Boas publicerade bland annat en enormt inflytelserik studie av förändringar av skallform hos invandrargrupper i USA. Studien bidrog till en dominerade syn på skallform som huvudsakligen orsakad av miljöfaktorer trots att senare studier funnit bevis för en stark genetisk påverkan. En studie år 2002 undersökte på nytt Boas data och tillbakavisade Boas slutsatser. Författarna skrev att man inte anklagade Boas för fusk men man skrev att "Boas motiv för immigrationsstudien kan ha varit sammanvävd med han åsikt att den rasistiska och typologiska synen inom den tidiga antropologin skulle upphöra, och att hans argumentation för dramatiska förändringar av skallform skulle ge bevis tillräckligt för stoppa typologiskt tänkande."[1]

Studien fick i sin tur kritik av andra forskare. Detta besvarades år 2004 i en artikel som angav att kritiken istället visade att Boas i sin argumentation selektivt hade plockat ut data beträffande två grupper som stödde hans argumentation. Även efter att detta hade gjorts var förändringarna beträffande skallform små jämfört med skillnaderna mellan olika grupper. En annan kritik var att de förändringar som observerades hos dessa två grupper kan ha andra mindre politiskt korrekta förklaringar än den Boas framförde. Dessutom hävdades att Boas föreföll ha ignorerat en annan studie tidigare gjord av honom själv vars resultat talade mot hans argumentation.[2]

Karriär

  • 1883-1884 - Fältarbete, Baffin Island
  • 1885-1886 - Assistent till Adolf Bastian, Kungliga Muséet för Etnologi, Berlin
  • 1886-1887 - Fältarbete, British Columbia
  • 1889-1892 - Föreläsare i Antropologi, Clark University
  • 1892-1896 - Collections manager, Chicago World's Fair och Field Museum of Natural History
  • 1896-1899 - Föreläsare i fysisk antropologi, Columbia University
  • 1896-1901 - Assisterande kurator, American Museum of Natural History
  • 1915-1916 - Fältarbete, Puerto Rico
Franz Boas, 1900.

Studenter

Publikationer

Kritik av Franz Boas

Referenser

  1. Sparks CS, Jantz RL (2002) A reassessment of human cranial plasticity: Boas revisited. Proc Natl Acad Sci U S A 99 (23):14636-9. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.222389599 DOI:10.1073/pnas.222389599 PMID: http://pubmed.gov/12374854
  2. Richard L. Jantz. THE MEANING AND CONSEQUENCES OF MORPHOLOGICAL VARIATION. This paper was presented at the session “Exploring the Nature of Human Biological Diversity: Myth v. Reality” at the American Anthropological Association (AAA) 2003 Annual Meeting on November 21, 2003 in Chicago, Illinois. http://www.understandingrace.org/resources/pdf/myth_reality/jantz.pdf