Eric von Rosen

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Bokverk om Träskfolket.

Eric von Rosen. 1879-1948. Svensk greve, forskningsresande, etnograf och författare. Eric von Rosen föddes i Stockholm den 2 juni 1879 och tog sin studentexamen i Visby. Han läste etnografi under ledning av Hjalmar Stolpe.

Von Rosen deltog som etnograf i en expedition till bl.a. Chao-provinsen i Sydamerika åren 1901-1902. Han skrev senare (1924) arbetet ”Ethnographical research work during the Swedish Chaco-Cordillera-Expedition”. Under åren 1911 till 1912 ledde von Rosen en forskningsresa genom Afrika, ”Rhodesia-Kongoexpeditionen”, där han bl.a. studerade det okända batwa-folket. Han reste mellan Kap och Alexandria och resan tog sju månader att genomföra. De föremål som von Rosen insamlade under resan var 1913 utställda i Konstakademin, men överlämnades senare till Riksmuseet. Samlingens mest intressanta del var husgeråd, dräkter, vapen och smycken från batwa-folket.

Eric von Rosen var också storviltsjägare och vapensamlare. Han hade svastikan som personlig symbol. Den gamla lycksosymbolen användes av flygvapnet i Finland och hade vid den här tiden ingen koppling till den tyska nationalsocialismen, som senare (1920) antog den som sin symbol.

Däremot var von Rosen politiskt intresserad. Han hade stora erfarenheter och kunskaper om de samhällen han sett i världen och tog sitt samhällsansvar hemma i Sverige genom att deklarera vilka uppfattningar han hade. Eftervärlden har delvis moraliserat över han politiska åsikter.

Bibliografi i urval

 • En icke socialists tankar om storstrejken och några därmed sammanhängande frågor: föredrag hållet under storstrejken 1909 för Sparreholms arbetarkommun samt för socialdemokrater och ungsocialister i Folkets hus i Stockholm. (1909)
 • En nyupptäckt lapsk offerplats vid Vidjakuoika. (1911)
 • Träskfolket: svenska Rhodesia-Kongo-expeditionens etnografiska forskningsresultat. (1916)
 • Hafva offerplatserna vid Gråträsk, Rautasjaure och Unna Saiowa uteslutande användts af lappar? (1916)
 • En egendomlig grotta vid Båfven. (1918)
 • Är den sydamarikanska kulbågen en efterbildning av den indiska kullångbågen? (1919)
 • En förgången värld: forskningar och äventyr bland Andernas högfjäll. (1919)
 • Vår tid och ungdomen: föredrag vid Kulturella ungdomsrörelsens möte å Musikaliska akademien i Stockholm den 15 februari. 1919 (1919)
 • Bland indianer: forskningar och äventyr i Gran Chaco. (1921)
 • En märklig visselpiptyp. (1921)
 • Nu kan det vara nog! (1922)
 • Ethnographical research work during the Swedish Chaco-Cordillera-Expedition 1901-1902. (1924.)
 • Har den fornegyptiska kulturen spirat hos ett träskfolk? (1929)
 • Sanningen om förhållandena i Berlin. (1933)
 • Judar och judar. (1934)
 • Från Kap till Alexandria. (1936)
 • Trolltiven. Anteckningar och bilder från Tiveden. (1952). Utgivare Ernst Manker.