Ekologiskt fotavtryck

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Det ekologiska fotavtrycket är större i de länder som brottas med en omfattande massinvandring.
Ekologiskt fotavtryck.jpg

Ekologiskt fotavtryck är en indikator som mäter människornas förbrukning av naturresurser, presenterade som genomsnittsinvånarens förbrukning i varje enskilt land. Förbrukningen/fotavtrycket anges i arealenheter, dvs den areal som är nödvändigt för att naturen skall kunna förnya dessa resurser. Indikatorn har en nära anknytning till begreppet "hållbar utveckling" och är utvecklat för att kunna mäta flera aspekter av detta begrepp. Hur stort fotavtryck var och en av oss kan sätta på vårt begränsade jordklot, utan att dess ekologiska kapacitet förminskas, beror på hur många människor vi är. Ju flera människor, desto mindre "ekologisk kvot" på varje. Världens totala fotavtryck är en följd av världens befolkningsstorlek, genomsnittsförbrukning per person, samt resurseffektiviteten.


Varje människa - 1,8 hektar mark

Indikatorn tar utgångspunkt i att alla människor på jorden har en tilldelad mängd "plats" eller resurser till sitt förfogande. År 2001 var detta en areal på 1,8 hektar per person. För att beräkna "kvoten" har man lagt ihop all produktivt areal över hela jorden och delat på antal invånare. Man har inkluderat odlingsbar jord, betesmark, bebyggda områden och sjöområden. I denna beräkning har man "avsatt" areal till de 30 miljoner olika arter som människorna delar planeten med, och utelämnat detta för den ytan människorna har till förfogande. I tillägg har man "avsatt" 12 procent av den ekologiska kapaciteten (med alla ekosystemtyper representerade) för att beskydda mångfalden.

Migration

Huvudartikel: Invandring och miljö

Den omfattande globala migrationen påverkar det ekologiska fotavtrycket negativt. De flesta länder med ett stort avtryck ligger i Europa. I dessa länder är energiförbrukningen och utsläppen av CO2 betydligt mycket högre per capita än länder närmare ekvatorn. De europeiska länderna har dock utsatts för en omfattande massinvandring under de senaste decennierna vilket har förvärrat situationen. På grund av politisk korrekthet undviker ledande politiska företrädare att belysa förhållandet med en omfattande invandring och de negativa konsekvenserna för miljön.

"100 000 immigranter innebär att livsmedel för ytterligare 100 000 personer måste importeras, vilket självfallet ökar koldioxidutsläppet från alla nödvändiga transporter. Intressant är att det blir mycket större skördar i sydligare länder. Det betyder att med ett ekologiskt perspektiv är det alldeles galet att flytta människor norrut... Detsamma gäller den energiförbrukning som används i landet. En person som bor i sydligare länder förbrukar ungefär 40 procent mindre energi än en person bosatt i Sverige, även om standarden i övrigt är samma. Många av dem som beviljats asyl semestrar gärna i hemländerna. Transporterna betyder att ännu mer fossila bränslen förbrukas. Också de nybyggnationer som är nödvändiga drar energi. Till detta tillkommer förstås att klimatbelastande faktorer är proportionella mot invånarantalet. Exempelvis hushållsel, bensin och diesel till privatbilar."[1]

Se även

Externa länkar

Ekologi2.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Grön ideologi

Referenser