Drottningskärs kastell

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Drottningskärs kastell är en kustförsvarsanläggning som tjänade till att skydda flottbasen i Karlskrona. Den började byggas 1680 och lades ner 1895. Idag är kastellet ett museum.

Karta-aspö.jpg
Drottningskärs kastell.
Vy ut mot farleden.

Historia

Drottningskärs kastell började byggas 1680 som en konsekvens av Karl XI:s beslut att flytta svenska flottans huvudbas till Blekinge och runt basen anlägga en ny stad, Karlskrona. Anläggningens kärna är en tre våningar hög långsmal byggnad som användes för täckt uppställning av kanoner samt förläggningar. Runt byggnaden byggdes skyddsbefästningar. Anläggningen vad byggd så att kanoner kunde placeras i tre nivåer, detta gjorde att inte mindre än 44 kanoner samtidigt kunde beskjuta fientliga fartyg.

Huvudbyggnadens väggar var tjockast mot landsidan, sex meter i basen och tre meter vid taket. Detta för att på denna tid var landbaserade kanoner mycket kraftigare och därmed farligare för en befästning än de fartygsbaserade. Därför ökade man på 1740-talet djupet i försvaret på landsidan genom att bygga ytterligare skyddsbefästningar.

Fram till 1820-talet var Drottningskär huvudbefästningen i Karlskronaområdets yttre försvarslinje då Kungsholms fort övertog denna roll. På 1870-talet avrustades Drottningskär och 1895 utgick kastellet från försvarsorganisationen. Drottningskär förblev oprövat i strid även om det varit krigsbemannat ett flertal tillfällen.

När första världskriget bröt ut 1914 återupplivades Drottningskär för att ett provisoriskt kustartilleribatteri, om tre 12 cm kanoner, behövdes sättas upp. Provisoriet avvecklades inte förrän 1928-1929 då kanonerna flyttade till en ny batteriplats på en annan plats på Aspö.

Drottningskärs kastell är idag en välbevarad museianläggning.

Externa länkar

Kastellets hemsida

Källor

  • Törnquist, Leif (mfl).Svenska borgar och fästningar - En militärhistorisk reseguide. Medströms Bokförlag. 2007.
Valknut.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Nordiska sevärdheter