Aspöanläggningarna

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Karta-aspö.jpg

Aspö är en av de befästa öarna som skulle skydda örlogsbasen Karlskrona från fientliga marina angrepp. Den första befästningen, Drottningskärs kastell, började byggas 1680 och den senaste, Batteri Ellenabben, byggdes på 1970-talet.

Drottningskärs kastell

Drottningskärs kastell började byggas 1680 som en konsekvens av Karl XI:s beslut att flytta svenska flottans huvudbas till Blekinge och runt basen anlägga en ny stad, Karlskrona. Anläggningens kärna är en tre våningar hög långsmal byggnad som användes för täckt uppställning av kanoner samt förläggningar. Runt byggnaden byggdes skyddsbefästningar. Anläggningen vad byggd så att kanoner kunde placeras i tre nivåer, detta gjorde att inte mindre än 44 kanoner samtidigt kunde beskjuta fientliga fartyg.

Huvudbyggnadens väggar var tjockast mot landsidan, sex meter i basen och tre meter vid taket. Detta för att på denna tid var landbaserade kanoner mycket kraftigare och därmed farligare för en befästning än de fartygsbaserade. Därför ökade man på 1740-talet djupet i försvaret på landsidan genom att bygga ytterligare skyddsbefästningar.

Fram till 1820-talet var Drottningskär huvudbefästningen i Karlskronaområdets yttre försvarslinje då Kungsholms fort övertog denna roll. På 1870-talet avrustades Drottningskär och 1895 utgick kastellet från försvarsorganisationen. Drottningskär förblev oprövat i strid även om det varit krigsbemannat ett flertal tillfällen.

När första världskriget bröt ut 1914 återupplivades Drottningskär för att ett provisoriskt kustartilleribatteri, om tre 12 cm kanoner, behövdes sättas upp. Provisoriet avvecklades inte förrän 1928-1929 då kanonerna flyttade till en ny batteriplats på en annan plats på Aspö.

Drottningskärs kastell är idag en välbevarad museianläggning.

Övriga anläggningar

Batteri Ellenabben
Nedlagd kustartillerianläggning på Aspö.

Under 1900-talet byggdes ett antal kustartillerianläggningar som idag återfinns i varierande skick. Den senaste byggda anläggningen är Batteri Ellenabben som byggdes under 1970-talet. Batteriet bestod av tre 7,5 cm kanoner nedsprängda i berget tillsammans med kök, förläggning och förråd. Batteriet lades ner 2000 då hela det svenska fasta kustartilleriet avvecklades.

Externa länkar

För information om öppettider och hur man tar sig till Aspö besök Karlskronas turistbyrå.

Källor

  • Törnquist, Leif (mfl).Svenska borgar och fästningar - En militärhistorisk reseguide. Medströms Bokförlag. 2007.
Valknut.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Nordiska sevärdheter