Den Svenske

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Den Svenske Nationalsocialisten (DSN) var huvudorgan för Nationalsocialistiska arbetarpartiet - NSAP (efter namnbyte 1938 Svensk socialistisk samling) före och under andra världskriget, och utkom med sitt första nummer 25 januari 1933.

Tidningen utkom en gång i veckan från och med 1934 och två gånger i veckan från och med 1935. Från 1 augusti 1938 skedde tryckningen av tidningen i partiets nya tryckeri Grundläggaren, som man iordningsställt i den nyligen inköpta fastigheten på Luntmakargatan 27 i Stockholm. Efter NSAP:s namnbyte skedde ett namnbyte även för tidningen. DSN hette från januari 1939 Den Svenske Folksocialisten, och utkom från nyåret 1942 som veckotidning. Tidningen utkom in på 1950-talet.

Modern tid

År 2001 registrerades namnet åter, men nu som huvudorgan för Nationalsocialistisk front (NSF) som en fortsättning på deras tidning som tidigare hette Den Sanne Nationalsocialisten. Tidningen, som nu förkortas DSNS, gav till en början ut som tabloidtidning med sporadisk utgivningstakt, tidningen gavs även ut som en gratistidning i A4-format. Tidningen och websidan är numera nedlagd i och med att Nationalsocialistisk front lade ner sin verksamhet 2008.

Bland skribenterna i tidningen märktes bland andra Björn Björkqvist, Daniel Höglund, Henrik Garfvé och Meister Eckehart.