Gasvagnar

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Gasvagnar, är en avrättningsmetod som ska ha använts under Förintelsen för att avrätta judar med. Gasvagnarna, Gaswagen på tyska, anses ha varit en sorts mobila gaskammare, inte sällan beskrivna som reguljära lastbilar utrustade med slangar för att leda dieselavgaser in till bilens täckta lastutrymme. Användningen av gasvagnar förknippas ofta med koncentrationslägret Chelmno. Inget exemplar, teknisk beskrivning eller ritning på en gasvagn finns kvar efter andra världskriget. Fotografier på lastbilar med gengasaggregat förväxlas ofta med gasvagnar.Utdrag ur Nürnbergrättegångarnas protokoll

"For the mass executions of Soviet citizens the German fascist invaders used the so-called gas wagons: Large, closed cars which were known to the Russians as 'murder vans.' Into these gas wagons the German fascist invaders drove Soviet citizens and murdered them by special poisonous gas, carbonmonoxide. In order to hide the traces of the monstrous crimes committed and the mass extermination of Soviet people by way of asphyxiation with carbon-monoxide in these gas wagons, the German fascists burned the bodies of their victims."

[...]

"The extermination of peaceful citizens and prisoners of war in the town of Rovno used to take place by means of mass shooting from tommy-guns and machine guns, murder with carbon-monoxide in murder vans, while in separate instances people were thrown into pits and buried alive. Some of the victims, particularly those executed at the quarries near the village of Vydumka, were burned on special places prepared in advance."[1]

Gasbilar eller gengasbilar?

Gaswagen som är det tyska ordet identifieras ofta med en konstruktion avsedd för mord. Under andra världskriget användes dock ett system med gengas eftersom det tidvis rådde brist på olja, råvaran för framställning av bensin. Från Förintelserevisionister framhålls det att det sannolikt föreligger ett missförstånd baserat på teknisk okunskap. Bilar som drevs på gengas var vanliga även i Sverige och förekom naturligtvis i Tyskland.

Bildgalleri

Se även

Källor

Referenser

Auschwitz gate.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Förintelsen