Are Waerland

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Are Waerland född den 13 april år 1876 i Ekenäs, Nyland i Finland och avliden den 20 november år 1955 var en finlandssvensk hälsopionjär och författare.


Citat

Människan måste vakna upp till en ny syn på livet, till ett nytt fördjupat själsligt samliv med naturen och förverkliga en livsföring som bygger upp en ny kroppslig och själslig hälsa och sålunda grundlägger en ny kultur.

-- Are Waerland

Bibliografi

 • 1899 - Minnesblad ur Fiskars Bruks historia 1649-1899
 • 1901 - Moab i sin örtagård
 • 1901 - Mjölnar Missnöjd, skådespel i tre handlingar
 • 1902 - Våld och lag ; scener från februarirevulutionen i Finland 1899
 • 1913 - Nordens ande
 • 1914 - Tankens makt
 • 1915 - Vägen till kroppslig och andlig hälsa
 • 1915 - Brev till en dalkarl om kriget
 • 1915 - Skall jag taga vara på min broder?
 • 1916 - Hur skola göra det "osanolika" möjligt
 • 1917 - Känn dig själv
 • 1919 - Materie eller ande
 • 1924 - Idealism och materialism
 • 1924 - När länkarna brista. Mänskliga dokument hämtade ur en försvarsadvokats arkiv I och II
 • 1934 - In the cauldron of disease
 • 1937 - Kräftans grundorsaker
 • 1937 - Hörnstenen i hälsans rike
 • 1937 - Den stora kraftcentralen
 • 1937 - Vår urgrund
 • 1938 - Död åt det vita sockeret. Liv åt de vita folken
 • 1938 - Värdsalltets gåta
 • 1938 - Kraft och hälsoföda
 • 1939 - Kruska dom kraft- och hälsoföda
 • 1939 - Ett kvinnoöde
 • 1939 - Den heliga plantan
 • 1940 - Ekonomi och livsföring
 • 1940 - Varför jag inte äter fisk, kött och ägg
 • 1940 - Kaffeboken
 • 1941 - Behöva vi salt?
 • 1941 - Hälsans utvalda folk
 • 1941 - Det stora hälsoproblemet
 • 1941 - Vid skiljovägen
 • 1942 - Omvändelse till livet
 • 1942 - Kvinnan och tobaken
 • 1943 - Vad livet kräver av oss
 • 1943 - Vi och våra gudar
 • 1943 - Naturläkekonstens triumf
 • 1944 - Folkrötan
 • 1944 - Våra giftbrunnar
 • 1945 - Program för en hälsodag
 • 1945 - Övergångskost
 • 1945 - Sockret som sjukdomsalstrare och livsförödare
 • 1946 - Elden inom oss
 • 1947 - Våra förkylningssjukdomar
 • 1948 - Hälsans okända stigar
 • 1948 - Waerlandskosten räddade oss
 • 1948 - Från sjukdom till hälsa
 • 1950 - Läkekonst - men inte läkevetenskap (aldrig mer reumatism)
 • 1951 - Odödlighetsproblemet
 • 1951 - Waerlandsystemet i ett nötskal
 • 1952 - I sjukdomars häxkitel I och II
 • 1952 - Hur bör jag äta [av Are och Ebba Wearland]
 • 1953 - Das Waerland-Ystem in einer Nusschale
 • 1953 - Der Weg zu einer neuen Menschheit
 • 1959 - Nyckel till hälsa, av Are och Ebba Waerland (Ares hustru)
 • 1966 - Den stora livsharmonin
Kost halsa.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Kost och hälsa
Ekologi2.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Grön ideologi