Abraham Cykiert

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Abraham Cykiert, född 1926 i Lodz, Polen, avliden 2009 i Melbourne, Australien. Judisk Förintelseöverlevare, sionist, författare och översättare från jiddish. Skapare av teaterföreställningarna The Mighty and the Condemned och Emperor of the Ghetto. Cykiert författade även poesi samt kortnoveller publicerade på jiddish: Loshn un Lebn (Language and Life), Teater-shpigl (Theatre Plays) och Di tsayt (The Times) samt Undzer Vort (Our Word) , Tsukunft (The Future) och Keneder Odler (The Canadian Eagle). Under andra världskriget internerad i koncentrationslägret Auschwitz.


Överlevde gaskammare

The Guardian publicerade den 14 maj 1945 en artikel baserad på Cykierts minnesanteckningar under Förintelsen. Anteckningarna var vid tidpunkten skrivna på jiddish, men översattes till engelska för publicering i en artikel med rubriken From the Ghetto to Auschwitz - The Story of a Jewish Boy. I artikeln framgår det att Cykiert överlevde ett mordförsök i gaskammare.

"I was trapped and driven with the others to the gas chamber. Here I saw the crematorium before my eyes. I stopped breathing and I felt like losing consciousness. Suddenly the order was given to undress. Together with the others I obeyed automatically. There was no will and no realisation of what I was doing. We all stood completely naked in the corridor leading to the gas chamber and waiting for the order to march in, when suddenly what looked like a high-ranking S.S. officer of the crematorium personnel arrived. He appeared in my eyes as the chief emissary of death, and, strangely, on looking at him I regained my consciousness: "I am going to die, I am going to die."
It appears that this "expert of death" came for a last-minute inspection. The naked victims were again marched past him. Here and there he pushed one out of the line. My turn came; he looked at me and pushed me out as well. There were about fifty of us and we were standing aside wondering what would be the end of this terrible game. Suddenly he turned to us and shouted, "Get dressed in two minutes."
We ran like mad back to where we had undressed. When I returned to camp I realised that I had four shirts on me instead of a jacket, a left shoe on my right foot and no shoe at all on my left one, and some useless garments under my arm".[1]

I en artikel publicerad i Waverley Leader den 2 september 2008 framgår det att Cykiert överlevde gaskammaren i Auschwitz fyra gånger med hjälp av en judisk kock i lägret som i hemlighet gav order om att Cykiert skulle räddas för att han med sina poetiska kunskaper skulle berätta snuskiga skämt för den tyska lägerpersonalen. Cykiert var enligt egna uppgifter även den första att berätta för västvärlden om existensen av gaskammare i lägren, urvalsprocessen samt om Josef Mengele.[2]

Referenser

Auschwitz gate.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Förintelsen

Källor