3. SS- og politikompani

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

3. SS- og politikompani (Tredje poliskompaniet, 3. SS-Polizei-Kompanie, SS- und Polizeikompanie "Norwegen") var ett kompani bestående av norska frivilliga som stred på tysk sida under andra världskriget. Huvuddelen av kompaniets manskap hämtades från den norska polisen och kompaniet användes till spaningspatruller vid fronten i norra Finland. Efter att ha dragit sig tillbaka in i Norge ägnade sig kompaniet åt patrullverksamhet i de norska fjällen.

Bildande

Den 28 februari 1944 skrev polisministern Jonas Lie ett upprop till Norges polismän om att anmäla sig till ett nytt norskt poliskompani, det tredje. Kompaniet var rakt igenom norskt, med norska befäl och ledning. Insatsen var dessutom tidsbegränsad till sex månaders fronttjänstgöring. Kompaniet utbildades till ett spaningskompani för norra Finland.

Ungefär en tredjedel av de frivilliga till kompaniet hade tidigare fronterfarenhet. Andra var poliser, medan ytterligare frivilliga kom från arbetstjänsten eller gymnasieskolan. Totalt bestod kompaniet av cirka 200 man. Som befälhavare utnämndes SS-Hauptsturmführer Aage-Henry Berg, men under den första utbildningsfasen leddes kompaniet av Bergs ställföreträdande SS-Obersturmführer Oskar Rustand.

Från slutet av april 1944 till slutet av juli utbildades kompaniet i Sennheim.

Fronttjänst i Finland

Efter utbildningen färdades kompaniet med båt till finska Uleåborg (finska: Oulu). Under färden över havet anfölls konvojen kompaniet färdades i av tre sovjetiska torpedflygplan. De släppte sina torpeder och två av fartygen var nära att träffas men klarade sig. Kompaniet anlände till Finland och transporterades till fronten. De underställdes 6. SS-Gebirgs-Division "Nord" och ingick som en del av SS-Schijäger-Bataillon "Norge". De genomförde kortare patrulluppdrag i ingenmansland. Sensommaren 1944 var en relativt lugn period vid detta avsnitt och kompaniet hade få kontakter med sovjetiska styrkor. Av den anledningen hade de ej heller några stupade.

Den 4 september 1944 ingick Finland och Sovjetunionen ett vapenstillestånd och de tyska trupperna tvingades dra sig tillbaka. Ett av de sovjetiska villkoren var att Finland skulle bekämpa de tyska trupper som fortfarande fanns kvar i Finland efter den 15 september. Det var inte möjligt för den tyska Lapplandsarmén att på så kort tid genomföra sin tillbakadragning vilket fick till följd att finska och tyska trupper stred mot varandra.

Patrullverksamhet i norra Norge

3. SS- og politikompani agerade ofta eftertrupp och drog sig den 17 oktober 1944 ut ur Rovaniemi. Efter en lång, ansträngande marsch nådde de den 14 november fram till Öyjord strax norr om Narvik. I slutet av november skiljdes kompaniet från SS-Schijäger-Bataillon "Norge" och delades upp i tre troppar som underställdes tyska bergsjägardivisioner ur den reguljära armén (Heer). Kompanistaben förlades till Narvik medan tropparna spred ut mellan Tysfjord i söder och Porsangerfjorden i norr. Tropparnas uppdrag bestod i att patrullera utifrån olika stödpunkter, spana efter och rapportera fientliga aktiviteter.

I slutet av mars 1945 återsamlades hela kompaniet i Narvik. De fördrev tiden med exercisövningar i väntan på tågtransport till Oslo. Den 21 april anlände de så till huvudstaden och fick permission till den 14 maj 1945. Ett beslut som retade upp polisministern Jonas Lie då han ville ha kompaniet stridsberett i händelse av en allierad invasion.

Utmärkelser till kompaniet

Det delades ut ett järnkors av andra klass, ett krigsförtjänstkors av första klass med svärd, cirka 30 krigsförtjänstkors av andra klass med svärd till soldater i 3. SS- og politikompani.

Befälhavare

Kompaniets sång

Her dypt i Finlands skoger
er det vi holder til,
her plöyde ingen ploger,
her er ödemarka like vill.
Og når vi på ski oss staker fram,
gjennom skog og over islagt vann
er det just som i gamle Norge,
som i vårt eget land.
Tralala – tralala
Det er vi – det er vi
som står kampberedt på skidjägarbataljonen
SS-jegere fra 3. kompani

Se även

Källor

  • Geir & Thomassen, Arne Håkon. SS-Schijäger-Bataillon ”Norge”. Leandoer & Ekholm Publishing. 2010.
  • Frontkjemper
Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget