2. politikompani

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

2. politikompani (Andra poliskompaniet, 2. SS-Polizei-Kompanie, 2. norske politikompani, Norwegische Frewilligen-Jäger-Kompanie "Rediess") var ett kompani bestående av norska frivilliga som stred på tysk sida under andra världskriget. Huvuddelen av kompaniets manskap hämtades från den norska polisen och kompaniet användes till spaningspatruller vid fronten i norra Finland

Bildande

Det 160 man starka 2. politikompani sattes upp i februari 1943. De frivilliga till kompaniet rekryterades från den norska poliskåren och de fick löfte om att kompaniet skulle tjänstgöra i Finland. Kompaniet stöttades upp av en kärna stridserfarna norska underbefäl från Wiking. Utbildningen påbörjades i Holmestrand i Norge innan de några veckor senare förflyttades till Sennheim för grundutbildning. I mitten av maj fortsatte utbildningen i Grafenwöhr. På samma övningsområde utbildades också SS-Panzer-Grenadier-Regiment 23 "Norge".

Tyskarna ville att kompaniet skulle underställas SS-Panzer-Grenadier-Regiment 23 "Norge" som var en del av 11. SS-Freiwilligen-Panzergrenadier-Division "Nordland", men efter hårda påtryckningar blev det till slut till fronten i norra Finland som kompaniet skickades i september 1943. Kompaniet underställdes spaningsbataljonen i 6. SS-Gebirgs-Division "Nord" när det anlände till Kestenga (finska: Kiestinki). Under färden dit utsattes kompaniet för ett fientligt flyganfall och led sina första förluster.

Soldater ur 2. politikompani användes flitigt som skidinstruktörer i andra enheter och det hände att de hamnade i strider med dessa förband. I likhet med sin föregångare Schi-Kompanie ”Norge” användes 2. politikompani som patrullförband. I norra Finland fanns ingen sammanhängande frontlinje utan det fanns istället ett antal stödjepunkter utspridda i terrängen. Kompaniets uppgift var att sköta förbindelsen mellan de olika stödjepunkterna, hålla ögonen öppna efter sovjetiska patruller samt genomföra egna spaningspatruller och kombinerade spanings- och stridspatruller. De utsattes dessutom för sovjetiska anfall och artilleribeskjutningar. I en rapport från en norsk krigskorrespondent står att kompaniet när de lämnade fronten skidat en sträcka motsvarande två varv runt jorden.

De första månaderna av fronttjänstgöringen var kompaniet placerat i ett lite lugnare område innan de i januari 1944 beordrades att avlösa de tyska förband som höll stödjepunkterna Schapkosero och Mendewara.

Schapkosero

Den 7 mars 1944 angreps stödjepunkten Schapkosero av starka sovjetiska förband. Den sovjetiska anfallsstyrkan har i sin helhet bedömts till 1 200 man och enligt uppgifter från en tillfångatagen sovjetisk kommissarie trodde han att han hade en lätt uppgift framför sig då stödjepunkten bara var besatt av ett mindre antal norrmän. Den norska försvarsstyrkan var 52 man, inklusive några tyska kulspruteskyttar. Efter hårda strider man mot man drog sig de sovjetiska styrkorna tillbaka och lämnade efter sig 91 stupade och en hel del vapen. Försvararna hade tre stupade, den tillfällige kompanibefälhavaren Eystein Bech och två tyskar, samt fem svårt sårade. För sina insatser under denna strid förlänades ett drygt dussin män med järnkorset.

Efter striden var den tyska ledningen orolig för upprepade sovjetiska anfall så man beslutade sig för att överge de två stödjepunkter, Schapkosero och Mendewara, som 2. politikompani höll. Kompaniet samlades istället i stödjepunkten Ssennosero.

I slutet av april 1944 gick kontraktstiden ut för de frivilliga i 2. politikompani. Den 17 maj genomförde de en parad i Oslo och tackades offentligt av Vidkun Quisling. De flesta av de frivilliga återgick till sina tjänster inom polisen.

Utmärkelser till kompaniet

Det delades ut 19 järnkors, sex krigsförtjänstkors till soldater i 2. politikompani.


Befälhavare

Se även

Källor

  • Geir & Thomassen, Arne Håkon. SS-Schijäger-Bataillon ”Norge”. Leandoer & Ekholm Publishing. 2010.
  • Frontkjemper
Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget