Worms

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Worms är en mycket gammal stad i sydvästra Tyskland cirka 20 km väster om Mannheim. Staden var bebodd redan ca år 3 000 f.Kr. och har sedan dess haft fasta bosättningar. De första invånarna var kelter och namnet kommer från det keltiska ordet Borbetomagus (betydelse: bosättning vid vattnet). Under det första århundradet f.Kr. var Worms centralort för de germanska vangionerna. När romarna hittade till staden uppförde de en fästning och byggde tempel åt sina gudar. Under 300-talet blev orten biskopssäte.

Under 400-talet var Worms huvudort för burgunderna, som bedrev en försvarskamp mot den romerska makten. Romarna kallade in hunnerna år 437 för att få slut på upproren. Det var dessa händelser som låg till grund för hjälteeposet Nibelungenlied. Den delvis förstörda staden byggdes upp av merovingerna år 469 och blev kunglig stad.

Katedralen i Worms är känd för sin arkitektur och bär många spår av det romerska arvet. Idag är orten känd bland annat för sina viner.