Wolf Schede

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Generalleutnant Wolf Schede, född den 19 juli 1888, död den 5 januari 1981, var en tysk officer i Heer under andra världskriget.

Han deltog inom infanteriet under första världskriget där han sårades tre gånger. Efter kriget fortsatte hans militära tjänstgöring i Reichsheer och senare Reichswehr. Vid mobiliseringen den 26 augusti 1939 fick han befälet över ett gränsskyddsområde i Ostpreussen och under fälttåget i Polen förflyttade de sig in i Polen där de verkade som ockupationsstyrka. Efter den polska kapitulationen omorganiserades hans förband till 521. Infanterie-Division men de fick inga förstärkningar vilket gjorde att omorganisationen till en division enbart var en division på pappret. Den 7 januari 1940 lämnade han sitt befäl och fick istället befälet över 209. Infanterie-Division som även den hade ockupationstjänst i Polen. Under våren och sommaren försvagades hans divisions numerär eftersom olika förband överläts till andra divisioner. I slutet av juli 1940 upplöstes divisionen och Schede själv fick istället befälet över 96. Infanterie-Division vars manskap vid denna tid var hemförlovat. Divisionen mobiliserades åter i februari 1941 varefter de fick ockupationsuppgifter i norra Frankrike.

Efter att den tyska invasionen av Sovjetunionen, operation Barbarossa, inletts den 22 juni 1941 började Schede med sin division i juli förflyttas till den norra delen av östfronten där de deltog i belägringen av Leningrad. Den 10 april 1942 lämnade han sitt befäl och placerades i befälsreserven. Under sommaren fick han befälet över en reservdivision vid hemmafronten. Den 25 september 1942 omorganiserades förbandet till 151. Reserve-Division och stationerades i Vilnius. I samband med att divisionen omorganiserades i februari 1944 lämnade Schede sitt befäl och placerades i befälsreserven.

Den 1 april 1944 fick han befälet över en annan reservdivision som var stationerad i Bialystok. Krigsutvecklingen gjorde att divisionsstaben under hösten förflyttades till Osterode i centrala Tyskland. Schede behöll denna tjänst fram till kapitulationen i maj 1945 och gick i krigsfångenskap. Han frisläpptes 1947.

Kommenderingar

Ansluten till OKH:s befälsreserv

Ansluten till OKH:s befälsreserv

Befordringar

Utmärkelser

Första världskriget

Andra världskriget

  • ?

Källor

Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget