Västra Hästholmen

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Som en del av försvaret av örlogsbasen Karlskrona beslutade Karl XI 1689 att den lilla ön Västra Hästholmen skulle befästas. Någon permanent befästning byggdes emellertid inte. Det är dock möjligt att någon form av fältbefästning anlades.

Sin första permanenta befästning fick ön 1788-1790 i samband med kriget mot Ryssland. Under 1840-talet påbörjades förbättringsarbeten, men dessa fullföljdes ej då pengar saknades. På 1870- och 1880-talen påbörjades arbetet igen. Det som nu kan kallas för fort fick modernt artilleri och det kompletterades med en fast minering av farleden mot Karlskrona. Minorna kunde vid behov sprängas genom elektrisk tändning. Detta sköttes från en minstation på land.

I början på 1900-talet gjordes den sista större ombyggnaden på fortet och gav det, det utseende det har idag. Med vissa reservationer då material har förts bort och underhållet varit så gott som ickeexisterande sedan nedläggningen.

I samband med ombyggnaden byttes även kanoner ut. Som ett exempel byttes de gamla kanonerna i öppna värn ut mot 12 cm kanoner i pansartorn. Ombyggnaden ledde också till en reducering av antalet kanoner från 21 år 1891 till 15 vid tiden för första världskriget. Antalet kanoner reducerades ytterligare vid omorganisationer och 1969 avvecklades det sista batteriet. Men fortet levde kvar som mobiliseringsförråd fram till början på 1980-talet.

Källor

  • Törnquist, Leif (mfl).Svenska borgar och fästningar - En militärhistorisk reseguide. Medströms Bokförlag. 2007.
Valknut.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Nordiska sevärdheter