Wehrmacht

Från Metapedia
(Omdirigerad från Tyska styrkor)
Hoppa till: navigering, sök
Wehrmachts emblem mellan åren 1935 till 1945

Wehrmacht var den tyska försvarsmakten/krigsmakten under andra världskriget. Wehrmacht bestod av tre grenar: armén (Heer), flygvapnet (Luftwaffe) och marinen (Kriegsmarine). Dessutom kan Waffen-SS läggas till då det i praktiken var Wehrmachts fjärde försvarsgren.

Efter att nationalsocialisterna tagit makten 1933 var en av Adolf Hitlers mest öppna och djärva drag att bilda Wehrmacht, en modern, offensiv väpnad styrka. Detta uppfyllde regimens långsiktiga mål att återerövra förlorat territorium och även att erövra nytt samt att dominera sina grannländer, detta krävde ett återinförande av värnplikten och stora investeringar i krigsindustrin.

Wehrmacht utgjorde hjärtat av Tysklands politisk-militära makt. I de tidiga delarna av andra världskriget, utnyttjade Wehrmacht en kombinerad stridstaktik (nära luftskydd, mekaniserat pansar samt infanteri) vilket slog sönder fienden, som var känt under namnet Blitzkrieg (blixtkrig). Deras kampanjer i Frankrike (1940), Sovjetunionen (1941) och Nordafrika (1941/42) är att betrakta som djärva operationer. Men under samma tid utgjorde dessa geografiskt skilda kampanjer att Wehrmachts stridsförmåga utnyttjades till bristningsgränsen, vilket resulterade i deras första nederlag utanför Moskva (1941), i slutet av 1942 tappade Wehrmacht initiativet på flera fronter. Deras operationer var ingen match för stridsförmågan i den Allierade koalitionen, vilket gjorde Wehrmachts svagheter gällande strategi, doktriner och logistik alltför uppenbara.

I tätt samarbete med SS och Einsatzgruppen begick Wehrmacht åtskilliga krigsbrott och övergrepp, även om man senare förnekade detta. Majoriteten av alla krigsbrott utfördes i Sovjetunionen, Polen, Jugoslavien, Grekland och Italien, som en del av det totala, skoningslösa kriget.

Under kriget tjänstgjorde cirka 18 miljoner män i Wehrmacht. När kriget slutade i Europa i maj 1945 hade de tyska styrkorna som utgjordes av Wehrmacht, Waffen-SS, Volksturm och utländska frivilliga styrkor förlorat uppskattningsvis 11,300,000 män, varav omkring hälften var stupade eller saknade i kriget. Bara ett fåtal i Wehrmachts ledarskikt provades för krigsbrott, trots att bevis pekade på att flera varit inblandade i olagliga operationer.

Wehrmacht styrdes av Oberkommando der Wehrmacht. De gav ut en daglig radiorapport som hette Wehrmachtbericht.

Se även

Förband

Materiel

Officerare Efter befattning:

Efter grad:

Övrigt

Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget