Trekungamötet 1101

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Trekungamötet vid Göta älvs mynning, var ett möte som hölls under år 1101 mellan de tre nordiska konungarna, Magnus Olavsson (Magnus Barfot) från Norge, Inge den äldre från Sverige och Erik Ejegod från Danmark för att mäkla och sluta fred. Freden varade bara i två år, men fick stor betydelse för handeln i trakten.

Det är inte känt exakt var detta möte höll sig, men enligt Snorre Sturlasson skedde det vid foten av Marberget några kilometer norr om dåvarande Kungahälla (nuvarande Kungälv).

Upphovet till samlingsmötet

Den norska kungen, Magnus Barfot hade tillsammans med sina norska trupper intagit ett område väster om Vänern, vilket ungefär där hans farfar, Harald Hårdråde intagit nästan fyrtio år tidigare. Den svenska kungen Inge den äldre försvarade territoriet genom ett motangrepp vilket tvingade den norska kungen att retirera även om striderna fortsatte. Inge den äldre försökte då samla till ett samlingsmöte för de tre dåvarande regenterna i Norden även om Sverige vid tillfället inte var i krigsstånd med Danmark bjöd man in Danmarks konung Erik Ejegod. Vissa historiker menar dock på att det var den danske konungen som drev fram samlingsmötet eftersom han hade intresse av fredstillstånd på den svenska västkusten.

Vad som sades under mötet är fortfarande okänt eftersom inget mötesprotokoll fördes, men att man mäklade både om fred och handel har flera historiker konstanterat. Svenskarna fick tillstånd att frakta varor via Götaälv utan någon avgiftstull till och från marknaderna på Brännö. Kungälv blev under 1100-talet ett viktigt handelscentrum. Man beslutade även om att varje kunglig regent skall få tillträde till det rike som deras fäder haft föregången dem samt att var och en skall betala böter till sina män för plundring samt skador och därefter jämna ut skulderna mellan sig. Enligt Snorre giftes Inge den äldres dotter Margareta bort med kung Magnus Barfot vid detta tillfälle för att bekräfta freden. Efter detta fick hon namnet Margareta Fredkulla.

Den som kommer till Kungälv och stannar till på fästningsholmen för att kanske se närmare på Bohusfästning, ser en minnessten med inskriften: ”År 1101 möttes enligt hävderna Nordens tre konungar vid älven att slita tvister och främja fred”

Källa