Tage Lindbom

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Tage Leonard Lindbom, född 24 oktober 1909 i Malmö, död 2001, fil.dr, författare, chef för Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 1938-1965, muslimsk mystiker och företrädare för philosophia perennis. Han har kallats "the grand old man" av svensk konservatism.

Tage Lindbom växte upp som fosterson till bokförläggaren Carl Thomas Lindblom och Anna Sprinchorn. Han studerade vid Uppsala universitet där han tog fil.kand. 1931, och doktorerade vid Stockholms högskola 1938 med en avhandling om den svenska fackföreningsrörelsens uppkomst och tidigaste historia. Samma år utsågs han till chef för Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

Lindbom genomgick under den senare delen av sitt chefsskap för Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek en personlig väckelse, som fick honom att bli djupt religiös och starkt konservativ. Han konverterade till islam, blev sufier och invigdes i Shadhiliyya-orden. Genom sitt möte med den schweiziske sufimästaren Frithjof Schuon (Isa Nur al-din) kom han i personlig kontakt med företrädare för den traditionella skolan, däribland Martin Lings, Titus Burckhardt och Seyyed Hossein Nasr. Lindbom utgav en rad böcker med traditionella och konservativa teman, ofta på bokförlaget Norma i Borås. Det klara avståndstagandet från socialismen kom i "Sancho Panzas väderkvarnar" (1962). Han publicerade sig även i tidskrifter utgivna inom den moderata sfären och i Samtidsmagasinet Salt.

Lindbom levde i slutet av sitt liv alltmer tillbakadraget och ägnade sig åt andlig undervisning. Han lämnade efter sig ett antal lärjungar som för hans arv vidare. I boken I Frithjof Schuons fotspår som publicerades efter hans död presenterar han grunddragen i philosophia perennis (den tidlösa filosofin) och detta verk kan ses som en hyllning till hans andliga mästare, Frithjof Schuon. Till denna bok har Ashk Dahlén skrivit ett fylligt förord om Lindboms idéhistoriska utveckling och om philosophia perennis. Lindboms essäer om islamisk andlighet, Möte med Koranen, gavs ut i Svenska islamiska akademiens tidskrift Minaret år 2003.

Verk i urval

 • Efter Atlantis, Stockholm, 1951
 • Sancho Panzas väderkvarnar, Stockholm, 1962
 • Otidsenliga betraktelser, Stockholm, 1968
 • Mellan himmel och jord, Stockholm, 1970
 • Agnarna och vetet, Stockholm, 1974
 • Myt i verkligheten : en studie i marxism, Uppsala, 1977
 • Människoriket : Tankar om Västerlandets sekularisering, Uppsala, 1978
 • Jakobs dröm, Stockholm, 1978
 • Är religionen en socialutopi?, Borås, 1980
 • Riket är ditt, Stockholm, 1981
 • Tankens vägar, Borås, 1982
 • Omprövning, Borås, 1983
 • Den gyllene kedjan : falsk och äkta gnosis, Borås, 1984
 • Roosevelt och det andra världskriget, Borås, 1985
 • Bortom teologin, Borås, 1986
 • Fallet Tyskland, Borås, 1988
 • Mystik, Borås, 1990
 • Demokratin är en myt, Borås, 1991
 • Före solnedgången, Borås, 1993
 • Ett är nödvändigt, Borås, 1994
 • Modernismen, Borås, 1995
 • Konservatism i vår tid : Åtta idéhistoriska essäer, Borås, 1996 (Essäerna hade tidigare publicerats i tidskriften Jakobs Stege.)
 • Västerlandets framväxt och kris, Skellefteå, 1999
 • I Frithjof Schuons fotspår, Stockholm, 2003 ISBN 91-518-4138-X
 • "Möte med Koranen", Minaret, 2003, nr. 3–4
 • "Ljus i mörkret", Minaret, 2004, nr. 3–4

Böcker om Tage Lindbom

Se även

Externa länkar

Islam-symbol.gif
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Islam


Delar av denna artikel utgörs av bearbetad text ur svenskspråkiga Wikipedia, och artikeln är därför licensierad under GFDL. Originalartikeln återfinns här och dess historik här.