Svenska Sällskapet för antropologi och geografi

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi, är ett sällskap vilket var bildat år 1877 vilket har sitt ursprung i den tidigare sammanslutningen Antropologiska sällskapet vilket bildades i mars år 1873. Sällskapet är främst för antropologer, arkeologer och geografiker.

Sällskapet har också till uppgift att dela ut forskningsstipendier, anordna exkursioner, föredrag och delar även ut utmärkelser såsom Vegamedaljen och Retzius medalj.

Sällskapets tidskrift Ymer

Sällskapet har sedan år 1873 givit ut tidskriften Ymer, där bland andra Sven Hedin, Alfred Gabriel Nathorst, Axel Hamberg, Otto Nordenskjöld har medverkat i. Sedan år 1966 ges skriften ut som årsbok vilket det tidigare var kvartals skrift. Sällskapet ger också ut den internationella tidskriften Geografiska Annaler sedan år 1919. Geografiska Annaler är uppdelad i två delar varav den ena delen är Geografiska Annaler A (naturgeografi) och den andra är Geografiska Annaler B (kulturgeografi).

Externa länkar