St Michaelsorden

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

S:t Michaelsorden är ett kristet ordenssällskap grundat 1959 av advokaten Ulf Hamacher, som var ordens stormästare till 1980. Orden sägs ha bildats som en protest mot kvinnliga präster. Allt ritualarbete sägs vara på latin. Orden anses ha sina rötter i Sveriges Nationella Förbund.

Medlemmar på sextiotalet skall ha inkluderat generalmajor Nils Rosenblad, redaktör Axel O:son Molund, advokat Erik Bremberg, byggnadsingenjör Erik Mårtensson, fil lic Gunnar Prawitz, friherre Eric von Born.

Medlemmar ur orden var med i grundandet av Kristen demokratisk samling (KDS), sedermera Kristdemokraterna, 1964. De uteslöts emellertid redan samma år såsom infiltratörer. Bland dessa fanns rådman Harald Ljungström, som skrev KDS partiprogram, folkskollärare Werner Öhrn som var tilltänkt ansvarig utgivare för KDS tidning, hovmästare John Carman som var organisationschef i KDS, läroverksadjunkten Georg Wiesholler som var valarbetare i KDS, folkskollärare Lennart Aae som var pressombudsman och revisor Folke Rosenqvist som var kassör.

Citat ur Ulf Hamachers brev till sina ordensbröder 1977:

"En högerrörelse är alltid på det sättet konservativ som den motsätter sig franska revolutionens idéer - framförallt tanken på ekonomisk och politisk jämlikhet. Människor är faktiskt olika till ålder, kön, utseende och duglighet. Detta faktum är en uppenbar sanning och genom att påstå motsatsen och även handla därefter har de nuvarande politiska partierna åstadkommit en ekonomisk och moralisk kris i Sverige. En kris som sannolikt kommer att leda till katastrof.

Gud är allsmäktig och allenarådande - allt vad demokrati heter strider mot den kristna läran. Skulle vi kunna genom majoritetsbeslut ändra Guds bud och lagar? Monarken svarar inför Gud för sitt regemente. Tiden kommer då det ovanstående fritt kunna sägas och sympati för budskapet finnes."

Orden är kanske mest känd för att ha förekommit i den s.k. Lundahl-affären i maj 1965. I en artikelserie trodde sig Expressen avslöja en nazistisk konspiration, men storyn föll samman då det visade sig att huvudkällan var en fantasifull äventyrare. Han tog senare tillbaka allt.