Semipresidentialism

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Semipresidentalism är ett politiskt system, som utgörs av en blandning mellan presidentialism och parlamentarism. Utmärkande för det semipresidentialistiska systemet är att statschefen är direkt valbar i likhet med ett presidentielt system men att presidentens makt balanseras upp av att även parlament väljs av folket vilket i sin tur utser en premiärminister.

Det här kan leda till politiska stridigheter och problem, vilket ofta har varit fallet när premiärministern/parlamentet haft en politisk färg som avvikit från presidentens. Sådana här eventuella problem har ofta i praktiken lösts genom att presidenten tagit hand om det övergripande utrikes och säkerhetspolitiska läget, medan parlamentet och premiärministern tagit hand om inrikespolitiska angelägenheter.

Semipresidentialism är ett vanligt politiskt system i Europa, kända länder som tillämpar systemet är Frankrike, Finland och Polen.

Kuriosa

Under Charles de Gaulles tid som fransk president, gjorde han sig blanda annat känd för att omöjliggjort ett brittiskt inträde i EEG. Charles de Gaulle blev vidare känd för att sätta som han såg det, "frankrikes intressen" framför Europas. Storbritannien svarade då med att bilda frihandelsorganisationen EFTA, som bland annat Sverige begärde medlemskap i.

Denker.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Politiska begrepp