Presidentialism

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Presidentialism är ett politiskt system som bygger på skiljelinje mellan den lagstiftande, verkställande och dömande makten. Den lagstiftande makten ligger i ett land med presidentialism som system i händerna på kongressen, den verkställande i händerna på presidenten och den dömande makten står landets högsta domstol för. Länder med presidentialism har även en valbar statschef i presidenten, vilket utesluter att monarkier tillämpar presidentialism.

USA är arketypen för ett presidentialismen, då det även var i USA statsskicket först såg dagens ljus. Det här till trots att mycket av fundamenten för presidentialismen av idag först återfanns i enväldiga kungar i Europa, eller i det antika Roms politiska system. Utmärkande för USAs presidentialism är även att presidenten har även möjlighet att lägga in ett veto gentemot kongressens beslut.

Det som skiljer presidentalismen från parlamentarismen är att de olika maktinstanserna utses ofta oberoende av varandra, till skillnad från ett parlamentaristiskt system där det parti med majoriteten av folkets röster bildar regering. En viktig skillnad mellan Sveriges parlamentariska och USAs presidentialistiska system är också högsta domstolens ställning, som i USA kan upphäva och blockera beslut som bryter mot USAs författning. Något som inte är en möjlighet i Sverige.

Se också

Denker.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Politiska begrepp