Sarmater

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Sarmaterna var ett asiatisk ryttarfolk som vid tiden f.Kr. bodde mellan Svarta havet och Kaspiska havet. De bodde i Sarmatien, som fått sitt namn av romarna. På 200-talet f.Kr. drog de sig mot väster över skyternas f.d. territorium mot Donau och Karpaterna. Deras livsstil och kulturliv påminde om skyternas med skillnaden att kvinnorna hade en bättre ställning hos sarmaterna. De var kvicka, skickliga ryttare och orädda krigare.

Under markomannerkrigen på 200-talet e.Kr. stred sarmater och kvader tillsammans mot romarna under kejsar Marcus Aurelius och gjorde sig kända för sin skickliga krigskonst. Sarmaternas skicklighet att hantera hästen och deras djurornamentik satte tydliga spår hos goterna.

Under 300-talet upplöstes de som enhetlig stam och försvann ur historien när germaner, romare och hunner konkurrerade om territorierna.