Samnationalism

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Samnationalism är utgångspunkten i nysvenskhetens världsåskådning och utgår från etnopluralistiska principer. Begreppet omnämns i Manifest 79.

Utdrag ur Manifest 79

En grundläggande nysvensk princip är människornas, socialgruppernas, folkens och rasernas likaberättigande. Den nationella egenarten är ett värde i sig liksom individens särprägel och yrkets gemenskaphetskänsla. Ett förenat Europa, byggt på självstyrande nationer och självstyrande korporationer är en konsevens av detta synsätt. Sambandet mellan människorna och hennes hemmiljö tryggas genom principen: Kapitalet till människorna; inte människorna till kapitalet. Därmed motverkas osund in- och utvandring. Till dess att ett sådant Europa blir en bro i stället för ett slagfält mellan Europas folk, bör svensk neutralitet stärkas genom starkast möjliga försvar och med ett internationellt kärnvapenförbud som främsta fredsmål.