Samfundet Manhem

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Samfundet Manhem, politisk förening och studieorganisation i Sverige, bildad den 19 september 1934, bedrev verksamhet fram till hösten 1944. Samfundets syfte var "att befrämja äkta svensk och nordisk odling, framför allt folklig bildningsverksamhet på vetenskapens grund i etisk nordisk anda och samverkan i samma anda mellan olika odlingsgrenar och skilda ideella rörelser i landet."

Samfundets ordförande från starten fram till år 1941 var den framstående läkaren vid Karolinska Institutet Ernst Bernhard Almquist. Ständig sekreterare och den mest drivande kraften i samfundet var ingenjör Carl-Ernfrid Carlberg.

Namnet kommer av Olof Rudbeck d.ä.s legendariska historieverk Atland Sive Manhem eller vanligare Atlantica (började publiceras 1679) som delvis blev startskottet till göticismen, på vars intresse för historia och mytologi föreningen återföll. I ett tal vid invigningen av Manhemssalen den 14 december 1935 hänvisade sekreteraren Carlberg till göticismen via Ericus Olai och Rudbeck som föreningens idéarv, och Manhems syfte förklarades vara att främja svenskheten "tillbakaträngande andligt förfall och nationell förnedring". Vid denna sammankomst höll även Gösta Häggqvist ett tal kallat Manhem och rasforskningen där han hävdade att bevarandet av den svenska rasen är att bibehålla den götiska traditionen. Man uttryckte att samfundet byggde på "ärftlig egenart (ras) och urgammal svensk, götisk-gymnisk kulturgrund". Folkstamvård var ett av dess främsta syften. Man menade sig även verka för ökad förståelse för icke-nordiska människor.

Samfundet hade ambitioner att verka i folkbildande syfte. Honnörsordet var nationell upplysning, och man såg sig som ett nationellt alternativ till Arbetarnas bildningsförbund, ABF.

Till motto valdes "Tro, kraft, heder" vilket hämtats från Götiska Förbundet, och vid sidan av detta den så kallade gymniska treklangen "Hälsa, karaktär, skönhet". Samfundets emblem föreställer en klunga barrträd framför ett hav, och på vardera sida ett vikingaskepp med fören vänd utåt.

Externa länkar