Rugier

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Rugierna var en germansk folkstam som under första århundradet e.Kr. bodde i trakten kring Weichsel- och Odermynningarna (floderna Visla resp. Odra i nuvarande Polen). Liksom andra självständiga germanstammar hade rugierna en centralmakt med kung som högste beslutsfattare. De fördrevs av goterna till Pommern och gav namn åt Rügen där de under en tid hade sin bosättning.

I början av 300-talet flyttade de söderut mot Ungern och bosatte sig vid övre Theiss (floden Tisza). Rugierna tillhörde de germanstammar som underkuvades av hunnerna (och delvis fölorade sin etnicitet). De deltog under Attila i dennes härtåg mot Gallien. Efter hans död kunde de frigöra sig från hunnernas makt och bildade ett självständigt rike i södra Österrike. Efter att ha besegrats av Odovakar år 487 deltog de i ostrogoternas härtåg under Theoderik den store till Italien år 489. Rugierna behöll sin självständighet inom det östgotiska riket, men när det föll samman förlorade både rugierna och goterna där din självständighet och försvann ur historien.