Rikshushållarna

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Rikshushållarna är ett svenskt politiskt parti, registrerat hos valmyndigheten för riksdagsval. Partiledare är Lennart Nyberg, tidigare ledare för Opinionspartiet och ordförande i Sveriges Nationella Förbund (SNF). Partiet registrerades av denne 1995.

Partiet är nationalistiskt med en i stort nationalsocialistisk och teknokratisk syn på ekonomi och samhällsstyre, där korporativism och elitstyre är viktiga element. Partiet fick 17 röster i riksdagsvalet 2002 då Nordiska Rikspartiets ledare Göran Assar Oredsson kandiderade för partiet. Partiet fick åtta röster i riksdagsvalet 2006 och tre röster i skolvalet samma år.

Partiets grundläggande tes är att statliga skatter är onödiga och därmed olagliga, eftersom staten kan styra resurserna till försvar, utbildning, sjukvård etc genom "direktutskrivning" i stället. Allt ska styras via en riksdator, som även sköter utbetalningen av en grundlön till alla medborgare. Räntorna, bankerna och riksdagen ska avskaffas, invandring motverkas och landets självförsörjning främjas. Partiet har sålunda uttalat sig vilja avskaffa alla skatter då "vi räknat ut att pengar inte är en inkomstsort för landet - alltså måste vi rösta bort alla skatter som hittills sett dagens ljus" (Lennart Nyberg i Insider 31/8-2005).