Relativitetsteorin

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Relativitetsteorin, E=mc2, omfattar två teorier inom fysiken: Speciella relativitetsteorin och Allmänna relativitetsteorin.

Speciella relativitetsteorin behandlar icke-accelererad rörelse, som för ett föremål alltid måste hänföras till ett annat föremål; absolut rörelse finns inte. För konsistens med elektromagnetiska fenomen fordras att ljusfarten (i vakuum) är oberoende av ljuskälla och iakttagare. Relativitetsteorin leder bland annat till revidering av samtidighetsbegreppet och till att ingenting kan uppnå farter större än ljusfarten. Den ger påtagliga effekter bara för farter nära ljusfarten.
Allmänna relativitetsteorin generaliserar till accelererad rörelse, utgående från ekvivalensprincipen: fysikaliska effekter av acceleration och av tyngdkraft (gravitation) är identiska. Den beskriver tyngdkraften geometriskt ("krökt rumtid") och generaliserar Newtons teori för tyngdkraften, som den avviker från bara för tillräckligt starka tyngdkrafter.


E=mc2 - vem publicerade ekvationen först?

Den välkända ekvationen E=mc2 beskriver relativitetsteorin och är kanske världens mest kända ekvationen inom fysiken. Ekvationen tillskrivs Albert Einstein som lät publicera den 1905. Idag är den kända ekvationen synonym med den kände judiske fysikern.

Enligt Umberto Bartocci, italiensk matematikhistoriker vid universitetet i Perugia, var det den italienske industrimannen Olinto De Pretto från Venedig som redan den 16 juni 1903 lät publicera sin upptäckt i vetenskapstidskriften Atte, utgiven av Reale Instituto Veneto di Scienze. Artikeln återpublicerades den 27 februari 1904 varpå den schweiziske italienaren Michele Besso fick Einstein att studera upptäckten närmare. Bartoccis uppgifter har publicerats i boken Albert Einstein e Olinto De Pretto - La vera storia della formula piu’ famosa del mondo.

Enligt vetenskapsmannen Nikola Tesla så kan dock relativitetsteorin ha formulerats av Ruđer Bošković redan på 1700-talet.

Källor