Qasim Mezher

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Qasim Mezher, 21 år, irakisk våldtäktsman.

Den 15 juli 2012 åkte Qasim Mezher tunnelbana mot Mörby centrum. Med på tåget var även en svensk kvinna som var ledsen eftersom hon nyss hade bråkat med sin pojkvän. Qasim Mezher uppmärksammade detta och började prata med henne och de gick sedan av på samma station. Därefter bjöd Qasim Mezher den svenska kvinnan på cannabis. Hon blev väldigt påverkad och därefter tog Qasim Mezher med sig kvinnan till hans lägenhet på Skördevägen i Vallentuna.

I lägenheten genomförde han sedan ett vaginalt samlag kvinnan, trots att hon sade nej och försökte göra motstånd. Kvinnan har berättat i så väl förhör som under rättegången att hon var så pass påverkad av narkotikan att hon inte orkade göra större motstånd.

Inledningsvis förnekade Qasim Mezher exempelvis att han någonsin träffat kvinnan, det även sedan han konfronterats med uppgiften att hans sperma och DNA påträffats i kvinnans trosor. Under rättegången ändrade han emellertid berättelse och erkände att han hade sex med kvinnan, men att det skedde frivilligt.


Dom

Tingsrätten fann emellertid inte hans uppgifter trovärdiga och den 10 september dömdes han till fängelse i två år för våldtäkt.

Qasim Mezher är medborgare i Irak. Han beviljades permanent uppehållstillstånd i Sverige i mars 2009. Tingsrätten ansåg emellertid att brottet var så allvarligt att han borde utvisas. Dessutom dömdes Qasim Mezherden 9 december 2011 för misshandel, olaga hot, sexuellt ofredande och utpressning till villkorlig dom med 60 timmar samhällstjänst. Efter avtjänat straff ska han därför utvisas till Irak och förbjuds att återvända före september 2017.

Qasim Mezher överklagade domen till hovrätten och yrkade på att åtalet mot honom skulle ogillas, alternativt att utvisningsbeslutet skulle hävas.

Hovrätten delar emellertid tingsrättens dom och har nu fastställt den. Qasim Mezher döms till fängelse i två år och därefter utvisning till Irak.[1]

Referenser