Psykoanalys

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Psykoanalys är ett antal psykologiska teorier och psykoterapeutiska metoder som skapades av Sigmund Freud.

"Psykodynamisk terapi" är olika psykoterapeutiska metoder som är starkt inspirerade av men i vissa avseenden avvikande från den klassiska psykoanalysen. En vanlig skillnad är kortare behandlingslängd än i klassisk psykoanalys som kan innebära terapi flera gånger i veckan under flera års tid.

Psykoanalytiska och marxistiska teorier kombinerades i den inflytelserika Frankfurtskolan.

Kritik

Många av Freuds teorier har kritiserats som varande pseudovetenskap eftersom teorierna anges sakna falsifierbarhet.

Vissa andra har istället angetts ha falsifierats som Freuds föreställning om existensen av ett Oidipuskomplex. Forskaren Edvard Westermarck var en stark kritiker av Freud och hävdade att människan istället instinktivt har en motvilja mot incest (se artikeln om Inavel och utavel). Denna motvilja angavs således inte vara någon social konstruktion utan genetiskt styrd. I praktiken angavs detta yttra sig genom en motvilja mot sex med personer som man kommit nära kontakt med när personerna växte upp. Effekten har fått namnet Westermarckeffekten. Effekten har fått stöd av empiriska undersökningar som studier att orelaterade personer som växt upp tillsammans för att sedan ingå arrangerade äktenskap och som funnit en hög frekvens av relationsproblem och motvilja mot sex inom äktenskapet.[1]

Steven Pinker skrev i boken How the Mind Works att "Idén att pojkar vill ha sex med sina mödrar förefaller för de flesta män som den dummaste sak de hört. Uppenbarligen, så var inte fallet med Freud, som skrev att som pojke hade fick han en gång en erektion av att se sin moder klä på sig. Men Freud hade en amma och kan därför inte ha upplevt den tidig nära kontakt som skulle fått hans perceptuella system att instinktivt inse att Mrs. Freud var hans moder."

Psykoanalytiska föreställningar som den påstådda förekomsten av kvinnlig penisavund har kritiserats som kvinnofientliga.

Behandlingsmetoderna har kritiserats för att inte ha någon annan positiv effekt än den som kan uppnås generellt av stödjande samtal och långvarig uppmärksamhet oavsett bakomliggande teori. Även allvarliga negativa resultat har angetts som många självmord bland Freuds och andra tidiga psykoanalytikers patienter. Psykoanalytiskt influerade föreställningar och terapi beträffande "bortträngda minnen" har blivit hårt kritiserade.

Freud har anklagats för att ha förfalskat många av sina fallstudier och hävdade behandlingsresultat.

Externa länkar

Referenser

  1. Lieberman, D. (2009). Rethinking the Taiwanese minor marriage data: Evidence the mind uses multiple kinship cues to regulate inbreeding avoidance. Evolution and Human Behavior, 30, 153-160. http://www.ehbonline.org/article/S1090-5138%2808%2900118-9/