Nihilism

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Nihilism, kommer av latinets nihil, (”ingenting”), är en filosofisk uppfattning, som framför att ingenting i vår värld besitter ett inre moraliskt värde, och att objektiv kunskap och sanning inte existerar.

Typer av nihilism

Nihilismen kan sägas vara möjlig att dela upp i två former; passiv och aktiv nihilism. Den passiva nihilismen, som kan jämföras med fatalism, hävdar att inga värden existerar, att livet är förgängligt och utan mening, och att inget därför tjänar något till eller är värt att göra. Det är således en icke-konstruktiv världsåskådning som ofta bringar depression och ångest, menar aktiva nihilister.

Aktiv nihilism är något av en motsats till passiv nihilism. Det är en tankeprocess där människan filtrerar ut alla idéer, moraler och etiska påståenden, som inte överensstämmer med hur verkligheten tycks verka, för att kunna tolka världen för vad den faktiskt är.

Den aktiva nihilismen är således en kreativ och skapande kraft, medan passiv nihilism tillämpas av personer som redan gett upp, och inte vågar skapa sig nya ideal och värden – och därmed en mening med sitt eget liv, menar aktiva nihilister.

Praktisk tillämpning

Som ett gott exempel kan hållas det med pojken som blivit kär i skolans sötaste flicka. Han går aldrig fram till henne och frågar ut henne på en dejt, eftersom han är rädd att bli avvisad. Han förkonstruerar då en situation där han bestämmer sig för är giltig, oavsett utgång: "Hon kommer ju ändå inte att säga ja". Pojken har ingen aning om detta, men han väljer att skapa denna falska trygghet p.g.a. rädsla för att behöva få ett nej.

Nihilisten bryter ner dessa förkonstruktioner av verkligheten och väljer att se den som den är. Antingen får du ett ja eller ett nej. Om du får ett ja har du anledning att vara glad. Om du får ett nej är det inte hela världen.

Nihilism kan appliceras var- och närsomhelst till vilken situation som helst, när helst en människa tycker att saker är besvärliga och vill försöka komma på rätt köl igen. Istället för att individen intalar sig själv att världen ska gå under och allting är förlorat, hävdar den aktiva nihilismen det motsatta: nej, ingenting är någonsin "för evigt" förlorat - och även om det vore det, så tjänar det inget till att oroa sig över det. Livet går vidare.

Externa länkar

Denker.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Politiska begrepp