Nexus nya tider

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Nexus nya tider var en svensk tidning som startades i Göteborg. Den gavs ut mellan åren 1998 och 2000 i totalt tio nummer. Chefredaktör var Lars Adelskogh och ansvarig utgivare Johan Niklasson.

Tidningens avsiktsförklaring

Utifrån insikten att mänskligheten genomgår en mycket stor förvandling vill NEXUS sprida information som annars är svår att tillgå och som bedöms vara väsentligt för att vi människor på bästa sätt skall kunna möta det nya. NEXUS är inte på något sätt bunden av någon religiös eller politisk ideologi eller organisation. NEXUS vill vara mycket mer än en tidning. Den vill vara en mötesplats och en kontaktkanal för ett växande antal människor som insett att den nuvarande världsordningen går mot sitt slut och måste ersättas av något i grunden annorlunda och bättre. Redaktionens uppfattning om enskilda ämnen behöver inte nödvändigtvis överensstämma med artikelförfattarnas. Vi vill förmedla information som vi bedömer vara intressant och relevant. Det är vars och ens att använda sin egen urskiljningsförmåga.