Metapedia:Administratörer

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

En administratörMetapedia har särskilda befogenheter som vanliga användare saknar.

Metapedia-användare som visar sig vara flitiga, seriösa och ha förståelse för metapedias riktlinjer vad gäller artiklarnas innehåll och utformning kan komma att få administratörsrättigheter.

Denna rättighet ger möjlighet att redigera skrivskyddade artiklar och utföra ytterligare underhåll, som att låsa, låsa upp, radera, återställa och flytta artiklar, blockera oseriösa användare och IP-adresser m.m.

Guide för administratörer

Patrullering

En administratör bör börja med att ändra sina redigeringsinställningar så att redigeringarna som denne utför automatiskt blir markerade som Patrullerade. Ändringar som görs av vanliga användare blir markerade som Ej patrullerade och visas med ett rött utropstecken (!) under sidan för Senaste ändringarna, tills det att en administratör patrullerat och godkänt redigeringen. Det är viktigt att alla ändringar som görs kontrolleras av en administratör så att de uppfyller metapedias krav vad gäller artiklarnas innehåller och utformning, och för att undvika klotter och sabotage.

För varje ändring som visas på Senaste ändringar finns det en länk till Skillnad för denna förändring. Klickar man på den så visas all text som har ändrats sedan föregående version av artikeln. Om ändringarna ser ut att följa Metapedias riktlinjer klickar man helt enkelt på "Markera som patrullerad".

Åtgärder vid klotter och sabotage

Om ändringen skulle vara uppenbart oseriös, som klotter eller sabotage klickar man istället på Rulla tillbaka, vilket återställer artikeln till dess ursprungsform som den var innan redigeringen. Sedan måste ett beslut tas på hur händelsen ska hanteras. Först bör man kontrollera vilka andra ändringar som denna användare har gjort och även rulla tillbaka dessa om det behövs. Om användaren uppenbarligen är en provoaktör så bör användarkontot och IP-adressen blockeras. Detta innebär att användaren inte kommer att kunna logga in igen med samma konto eller IP-adress. Mer envisna sabotörer kan eventuellt använda sig av proxy för att få det att se ut som om de kommer ifrån en annan IP-adress än den som är spärrad, och då registrera sig som en ny användare, vilket kräver en ny e-postadress, och återuppta sitt sabotage som en användare med ett annat namn, e-postadress och IP-adress. Detta innebär dock ganska mycket jobb även för en sabotör med alldeles för mycket fritid, och ganska snart kommer de att tröttna.

Åtgärder vid tveksamma fall

Om användaren inte är en uppenbar provoaktör utan kan ha gjort förändringarna med god vilja så bör först en varning utdelas. Detta görs genom att inkludera mallen för oseriösa redigeringar, {{Oseriöst}}, på användarens sida. Användaren blir då uppmärksammad på detta genom Metapedias standardtext för sådana ärenden och om ingen skärpning uppnås så bör användaren blockeras från att göra fler förändringar enligt ovan.

Åtgärder vid vanliga fel av seriösa användare

För de vanligaste typen av ärenden, där användaren inte kan anses vara en provoaktör utan bara en vanlig hederlig användare med en vilja att hjälpa till, men som har råkat skriva något faktafel i en artikel, gjort den alltför vinklad, använt slarvig svenska, lagt upp bilder utan kommentar om upphovsrätten osv, så finns det några andra hjälpmedel. Småfel så som mindre stavningsfel hanteras bäst genom att administratören helt enkelt gör några enkla åtgärder. Om detta arbete är alltför omfattande eller om administratören inte har tid kan en av Metapedias fördefinierade mallar placeras på artikeln för att upplysa om att den inte följer Metapedias riktlinjer och föreslå att någon tittar på och åtgärdar problemet. På sidan för Metapedia-mallar finns en lista med mallar som kan användas för många vanliga händelser. Användarmallarna placeras på den berörda användarens sida och uppmanar denne till att se över sina ändringar och rätta till felen enligt metapedias riktlinjer. Artikelmallarna placeras i slutet på berörda artiklar och fungerar dels som en upplysning för läsare av artikeln att den inte uppnår metapedias standard, och dels som en sporre för någon användare att styra upp innehållet på sidan. Mallar läggs till genom att man i texten på sidan skriver in namnet på mallen inom dubbla hakparanteser, t.ex. så här: {{Kvalitet}}

Bedömning av nödvändig åtgärd

De valda åtgärderna bygger oftast på fingertoppskänsla, och det bör vara ganska uppenbart för en administratör vilka åtgärder som behöver vidtas vid olika tillfällen. Det är viktigt att inte överreagera och avskräcka intresserade användare från att bidra till projektet genom att utdela för starka varningar. Välvilliga artiklar med stavfel, dålig svenska, felkategorisering osv är egentligen inget problem, eftersom de troligen kommer att motivera någon annan användare att ta tag i problemet och börja arbeta med projektet. Felstavningar och slarvfel kan också bero på läs- och skrivsvårigheter, t.ex dyslexi, eller att författaren hade bråttom när texten skrevs. Detta behöver inte betyda att det är något fel på texten i sig, och det är bara bra om någon med bättre kunskaper eller mer tid kan granska artiklarna kan komplettera texten och på så sätt ge <användare med intressanta kunskaper inom olika områden> + <användare med bra språkkunskaper> = <intressanta och språkligt korrekta artiklar>!

Resurser för Metapedias administratörer

Externa länkar