Mashonaland Field Force

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Mashonaland Field Force var benämningen på flera olika grupper som skapades för att slå tillbaka Mashonaupproret 1896 (i Rhodesia). Styrkan inkluderade Mounted Infantry, Rhodesia Horse Volunteers, Salisbury Field Force och Grey’s Scouts.

Högste befälhavare var överstelöjtnant Edwin Alfred Hervey Alderson, men han var underställd Frederick Carrington, som var överste för alla trupper i Rhodesia och Bechuanaland under upproret.

Styrkan upplöstes den 12 december 1896, när Rhodesia Mounted Police under ledning av F. R. W. Eveleigh de Moleyns tog över ansvaret för säkerheten.

Rhx.gif
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Rhodesia