Människosmuggling

Från Metapedia
(Omdirigerad från Människosmugglare)
Hoppa till: navigering, sök

Människosmuggling innebär att någon uppsåtligen hjälper en utlänning att olovligen komma in i eller passera genom ett eller flera länder.

Enligt brottsbalken kap 20. 8 § kan "den som uppsåtligen hjälper en utlänning att olovligen komma in i eller passera genom Sverige, en annan EU-stat eller Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein" dömas för människosmuggling till fängelse i högst två år.[1]

Sverige

År 2009 angavs att människosmugglare verksamma med att föra utlänningar till Sverige nästan uteslutande hade utländskt ursprung.[2] Av de irakier som sökte asyl år 2007 uppskattades 90-95% ha använt människosmugglare. Flera av ligorna sysslade också med annan kriminalitet som narkotikasmuggling, trafficking, penningtvätt och skattebrott.[3][4] Människosmugglarna säljer "paketresor" där förutom själva resan det även ingår instruktioner vad man lämpligen skall säga när man söker asyl.[5]

Det råder en kraftig beröringsångest kring ämnet bland politiker och journalister då det i regel handlar om människor med god ekonomi som betalar smugglarna, eftersom det inte stämmer överens med mediabilden av utsatta grupper och fattiga människor som flyr för sitt liv. Enligt Svenska Narkotikapolisföreningens tidskrift NrX/2008 uppges på sidan 18:

"Pass och id-kort tillsammans med flygbiljett från Damaskus till Sverige ingick sedan i ett ”smugglingspaket” till varje resenär till en kostnad av 60 000 – 100 000 kronor. Betalningsvalutan har varit i US-dollar. Smugglarnas omkostnader har varit som högst 10 000 kr för varje resenär. Pengarna betalades till personerna i smugglingsorganisationen. Allt gjordes i vinstsyfte, smugglarna tog betalt för allt."[6]

År 2012 angavs ett 20-tal ligor tjäna miljardbelopp på människosmuggling till Sverige. Själva smugglingen kan kosta 100,000-300,000 kronor per person för de som anlitar smugglarna.[7]

År 2014 angavs 92% av de asylsökande ha använt sig av människosmugglare som tog omkring 100 000 kronor per person. I praktiken angavs den organiserade brottsligheten som agerade utifrån profitmotiv och omsatte flera miljarder kronor per år kunna agera utan risk för polisingripanden.[8]

En annan kritik har varit att personer som har råd att betala människosmugglare mycket stora belopp för att ta sig till Sverige för att söka asyl möjligen ofta har mindre behov av hjälp än de flyktingar i närområdet som inte har råd att resa till Sverige.

Rikskriminalpolisen angav år 2012 att "Det är vanligt att människosmugglingen organiseras av nätverk som smugglar personer med samma etniska härkomst. Antalet förfrågningar från utlandet om personer som är bosatta i Sverige och som på olika sätt figurerar i internationella människosmugglingssammanhang visar på den betydande roll som Sverige har inom brottsområdet."[9]

Rikskriminalpolisen angav i rapporten "Polisens lägesbild av grov organiserad brottslighet 2012" att människosmugglare var involverade i transporten av de "ensamkommande flyktingbarnen" till Sverige. De som söker asyl i norra Sverige kan ha transporteras genom Ryssland och Finland och ha sitt ursprung i Afghanistan eller områden i det forna Sovjetunionen. Vidare angavs att "Det finns uppgifter om att kriminella ser behandlingshem samt tillhandahållande av boende och omsorg för ensamkommande flyktingbarn som en lukrativ marknad."[10]

Den 22 juli 2010 publicerade tidningen Helagotland.se en artikel om Bakhtiyar Mohammed som enligt artikeln var 20 år gammal. Enligt Mohammeds egna uppgifter hade han betalat cirka 150 000 svenska kronor för att få komma till Sverige från Irak: "-Det kostade jättemycket. Jag betalade ungefär 150 000 kronor för resan som tog ytterligare 15 dagar. Det var inte alls en trevlig resa, säger Bakhtiyar och skakar på huvudet när han sitter i soffan i sin lägenhet i Visby."[11]

Rikskriminalpolisen hävdar även att "Människosmugglare som har Sverige som destinationsland har enligt underrättelser riktat om sin verksamhet från traditionell smuggling till att istället erbjuda hjälp med utfärdandet av ”falska” arbetstillstånd. Inkomna uppgifter visar även på att detta görs i samarbete med företag som besitter juridisk expertis. Människosmugglarna nyttjar företag – ofta utan egentlig verksamhet – och genom företaget beviljas ett stort antal personer arbetstillstånd baserat på påstådda arbetstillfällen inom företaget. Bedömningen från Europols sida är att den svenska arbetskraftslagstiftningen erbjuder gynnsamma möjligheter för att utfärda arbetstillstånd på oriktiga grunder. Fördelarna med att få ett tillstånd utfärdat i ens egen riktiga passhandling, och på så sätt få tillståndet att framstå som äkta, är så stora att denna hantering troligtvis kommer att fortgå."[12]

År 2013 avslöjades att medlemmar i fackföreningen SAC Syndikalisterna hade sålt anställningserbjudanden till personer utanför EU för mellan 20 000 till 40 000 kronor.[13] Samma år angav flera nagelsalonger som rekryterar personal från Vietnam att man ville ha 70 000-140 000 kronor för att ordna arbetstillstånd till arbeten med en lön på 6 500 kronor i månaden.[14]

1983-84 smugglades syrier till Sverige via Cypern försedda med falska pass och instruktioner att ljuga att de kom från inbördeskrigets Libanon av en 10-man stark liga med bas i stadsdelen Hallonbergen.[15]

I en intervju från 1989 berättar Amar Heidari att han olagligen forslat 50 000 människor från Iran till olika västerländer sedan 1981. I senare intervjuer hävdar han att det är så många som 200 000.[16] 20 000 av dessa skall ha kommit till Sverige, 3600 till Danmark och 2800 till Norge. Resten har hamnat i Kanada eller olika europeiska länder. Heidari kom till Sverige 1979 och fick politisk asyl 1980 samt har fram till 1989 spenderat 2 år i fängelse för förfalskning av pass och visumstämplar. Han har inte kunnat straffas för människosmuggling då vinstsyfte inte kunnat styrkas. Varje resa kostar upp till 65 000 kronor och verksamheten omsätter 2 miljarder kronor totalt samt har ett 10-tal medarbetare vilka alla är oavlönade hävdar han. Heidari själv har ingen inkomst utan hävdar att hans flickvän betalar hans uppehälle. Två tredjedelar av alla Iranier som bodde i Sverige 1989 hade kommit hit genom Heidari.[17]

I ett reportage från 1990 hävds att Heidaris organisation omfattar 20 medarbetare och ett 100-tal hjälpredor. Tillvägagångssättet börjar med antingen fotvandring över bergen mot Turkiet eller bussresa till gränsen där de visar sina autentiska Iranska pass. I Turkiet får de falska Iranska handlingar med vilka de flyger till forna Jugoslavien. I den internationella transithallen på flygplatsen får de boardingkort och biljetter till Köpenhamn och Arlanda. Där ljuger de att de kommit via Dubai eller Kuwait med vilka Sverige inte hade något utlämningsavtal. I Mars 1990 stoppades 86 Iranier och myndigheterna krävde intyg av tjänstemän i utlandet skaffade Heidari fram dessa till invandrarverket. Något som kostat honom 800 000 kronor i mutor, vilket inte bekymrade honom nämnvärt då han själv förkunnade att "De pengarna tar jag hem genom att höja priserna på nästa resa".[15]

En artikel från 1993 visar en svensk medborgare med turkiskt påbrå som ledare för människosmugglingen till Sverige. "Mannen som är född i Turkiet kom till Sverige som flykting när han var 16 år gammal. Invandrarverket ville avvisa honom. Men efter att fallet uppmärksammats i massmedia adopterades han av en kommunpolitiker i Järfälla". Mannen uppmärksammades nästa gång i mitten på 80-talet då han arbetade på "invandrarbyron" i Botkyrka och smugglade människor till Sverige via Polen. Efter att han vart dömd till tre månaders fängelse flyttade han verksamheten till Budapest. Människor från Mellanöstern forslas till Budapest där mannen tar över. Cirka 30 personer åt gången transporteras med buss till Sverige för en klumpsumma på 750 000 kronor. Mannen har även figurerat i stora narkotika utredningar.[18]

Internationellt

I Italien arresterades en liga på 77 "nomadiska muslimer" vilka hade köpt barn i Makedonien och Kosovo. Dessa smugglades i bagageutrymmet på bilar till Europa för att användas som barntjuvar i större städer.[15]

Människor från Kina smugglades till USA och Kanada från Panama under Noriega regimen via Dominikanska republiken med förfalskade brittiska Hong Kong pass. Innan ankomst så förstörs passen för att söka asyl som odokumenterad flykting från Kina. De flesta av dessa har kontrakt med kinesiska maffian "Tongs" att arbeta i restauranger och bagerier.[15]

Referenser

 1. [1]
 2. Problembild 2011. RKP Rapport 2009:1. 2009. Rikskriminalpolisen. http://www.polisen.se/Stockholms_lan/en/Aktuellt/Rapporter-och-publikationer/Rapporter/Publicerat---Nationellt/Organiserad-brottslighet/Problembild-2011/
 3. SvD - Smugglare kan arbeta ostört
 4. Bosse Brink. Smugglare tjänar miljard på irakier. 27 juni 2008 uppdaterad: 27 juni 2008. SvD. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/smugglare-tjanar-miljard-pa-irakier_1408045.svd.
 5. Människosmuggling och offer för människohandel. SOU 2002:69. http://www.regeringen.se/content/1/c4/16/37/feb05697.pdf
 6. Svenska Narkotikapolisföreningens tidskrift NrX/2008
 7. Jens Larsson. Miljardbelopp bakom människosmuggling. 10 Juli 2012 07:32 Uppdaterad 10 Juli 2012 17:24. SVT. http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/ligor-tjanar-miljarder-pa-manniskosmuggling
 8. “Människosmugglingen har i praktiken fått amnesti”. Publicerat 2014-09-19, 20:41 (Uppdaterat 2014-09-19, 20:42). Avpixlat. http://avpixlat.info/2014/09/19/manniskosmugglingen-har-i-praktiken-fatt-amnesti/
 9. Polisens lägesbild av grov organiserad brottslighet 2012. Rikskriminalpolisen. http://www.polisen.se/Aktuellt/Rapporter-och-publikationer/Rapporter/Publicerat---Nationellt/Organiserad-brottslighet/Polisens-lagesbild-av-grov-organiserad-brottslighet-2012/
 10. Polisens lägesbild av grov organiserad brottslighet 2012. Rikskriminalpolisen. http://www.polisen.se/Aktuellt/Rapporter-och-publikationer/Rapporter/Publicerat---Nationellt/Organiserad-brottslighet/Polisens-lagesbild-av-grov-organiserad-brottslighet-2012/
 11. Helagotland.se - ”Han fick ett nytt liv på ön”
 12. Polisens lägesbild av grov organiserad brottslighet 2012. Rikskriminalpolisen. http://www.polisen.se/Aktuellt/Rapporter-och-publikationer/Rapporter/Publicerat---Nationellt/Organiserad-brottslighet/Polisens-lagesbild-av-grov-organiserad-brottslighet-2012/
 13. Lotten Collin. Syndikalister sålde erbjudanden om anställning. Ekot. Uppdaterat: fredag 1 mars kl 08:30 (publicerades fredag 1 mars kl 03:18). https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5459164
 14. Markus Alfreddsson. Svenska arbetstillstånd säljs för över 100 000 kr. Publicerat: kl 03:36 , Ekot. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5679741
 15. 15,0 15,1 15,2 15,3 “Flyktingsmuggling: En omänskligt lönsam bransch..” av Carl Svensson. Publicerat 2 Aug 1990. Aktuell Rapport Nr:31, Sid:38-41
 16. https://www.dn.se/nyheter/politik/hardare-villkor-for-gomda-flyktingar/
 17. “Han har smugglat 20 000 Iranier till Sverige” av Jeanette Hermansson. Publicerat 12 Okt 1989. Aktuell Rapport Nr:41, Sid:6-8
 18. “Han leder människosmugglingen till Sverige!” av Per-Olof Sännås. Publicerat 11 Feb 1993. Aktuell Rapport Nr:6, Sid:8-11