Kubb

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Kubb, är ett sällskapsspel som normalt spelas utomhus. Spelet anses ha sina rötter på Gotland. Dealtagarantalet kan variera från två personer upp till tjugo. Spelplanen vid mästerskap är 5x8 meter och helst slät. Vanligtvis består underlaget av gräs, men även sand, och grus eller rentav snö går bra.


Spelplan och pjäser

Spelpjäserna är tillverkade av trä (furu) och består av:

 • 1 st Kung - ca 9x9 cm i fyrkant och 30 cm hög.
 • 10 st Kubbar - ca 7x7 cm i fyrkant och 15 cm höga.
 • 6 st Kastpinnar - runda 44 mm i diameter och 30 cm långa.
 • 4 st Hörnpinnar - 2x2x30 cm brukar också ingå för att märka ut planen.


Regler

 • Kastpinnarna får endast kastas med underhandskast och med pinnen längs kastriktningen, så kallade helikopterkast är förbjudna.
 • Kubbarna får kastas ”på tvären” men fortfarande bara med underhandskast.
 • Alla kubbkast sker från baslinjen.
 • Kubbar som ej kommit utan står på sin ursprungliga plats på baslinjen kallas ”baskubbar”, kubbar som kommit i spel kallas ”fältkubbar”.
 • Kubb som fällts omkull och ställer sig upp igen räknas som fälld
 • Kubbar som fälls av misstag, reses bara upp igen.
 • Kastade kubbar skall stanna inom motståndarens planhalva, gör de inte det kastas de om, man har två kastförsök på varje kubb. Om även det andra kastet blir ”ogiltigt” får motståndaren ställa kubben var han vill på sin planhalva, dock ej närmare kungen eller hörnpinne än en kastpinnes längd.
 • Kungen får endast fällas i spelets slutskede, fälls den innan dess av kastpinne eller kubb förlorar det lag som kastade.
 • Kast mot kungen sker från baslinjen.

Spelet ställs upp på planen och deltagarna delas upp på två lag som tar plats bakom respektive baslinje. Man bestämmer vem som skall börja genom att kasta var sin pinne mot kungen och det lag som kommer närmast utan att slå i kull den börjar, man kan också lotta. Det lag som börjar skall nu med sina kastpinnar försöka att slå i kull det andra lagets kubbar som står på baslinjen (baskubbarna). När alla pinnar kastats, skall det andra laget först kasta och få de fällda kubbarna att stanna inom motståndarens planhalva, när alla kubbar kastats, ”viks” de upp i valfri riktning där de landat av motståndarna.

Nu skall det kastande laget med kastpinnarna först fälla dessa (fältkubbarna) innan de får kasta emot och försöka att fälla motståndarens baskubbar. Därefter blir det första lagets ”tur” igen, skulle det nu vara så att det andra laget inte lyckats att fälla alla fältkubbar utan någon står kvar ”ute” på planen, får det kastande laget ”gå fram” i höjd med den kubb som står närmast mittlinjen och göra sina kast. Spelet fortsätter nu så här med kastande av fällda fält- och baskubbar, följt av fällande av dessa, tills något lag lyckats få i kull alla fält- och baskubbar på motståndarens planhalva - ”gjort rent”. Har laget nu några kastpinnar kvar, skall de kasta emot och försöka fälla kungen = vinna.

Obs! kast mot kungen skall ske från baslinjen även om laget fått ”gå fram” tidigare. Missar de kungen eller inte har några pinnar kvar att kasta så fortsätter spelet som ”vanligt” med kastande av kubb och pinnar tills något lag lyckas med att fälla alla kubbar och därefter kungen och därmed segrat.Palett.gif
Den här artikeln är i behov av illustrerande bilder. Lägg gärna till en illustration om du känner till någon icke-upphovsrättsskyddad bild som passar till artikeln.

Referenser